روابط عمومی

گردآورنده : مریم یارپزشکان، مرکز بهداشت شهرستان شیراز – شهدای والفجر

بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه روز جهانی روابط ‌عمومی و ارتباطات است. این روز صرفا یک عنوان در صفحات تقویم نیست، بلکه سرفصلی از تعهد، تخصص، علم و هنر است .

روز 27 اردیبهشت، تداعی کننده اهمیت و نقش روز افزون این بخش از دانش بشری است که با به خدمت گرفتن انواع هنرها، به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده و امروزه تصور فعالیت هیچ نهاد و سازمانی بدون فعالیت های این بخش، اعم از ارزیابی قدرت و ضعف سازمان ها تا شکل دهی افکار عمومی و برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی، بیش از پیش دور از ذهن می نماید.
روز روابط عمومی بهانه‌ای است تا بار دیگر به همدیگر یادآوری کنیم،‌ نمادهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه در گرو ساز و کارهایی هایی همچون توزیع عادلانه اطلاعات، روشن‌گری افکارعمومی، مردم مداری و احترام به حقوق انسان ها به منظور افزایش سطح مشارکت مردمی است که بدون هیج شک و مجامله ای ماموریت انجام آن به عهده مدیریت روابط عمومی سازمان‌ها، نهادها، شرکت ها و دیگر مراکز اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی و مجموعه سازمان های دولتی و خصوصی است.

روابط عمومی یک شغل نیست بلکه یک ویژگی اخلاقی و انسانی است و بی‌جهت نیست که مرحوم دکتر نطقی بنیانگذار علم روابط عمومی در ایران می فرمایند: روابط عمومی یک شغل اداری نیست بلکه یک شوق اداری است، چرا که تمامی فعالان در این حوزه با عشق، شور و نشاط، بهره گیری از تکنولوژی روز و ایده های نو و همچنین تزریق هنر و تفکر خلاق در حوزه‌ی اداری گام برمی‌دارند و روحشان با ایستایی و سکون منافات دارد.

مشخص شدن نقش و جایگاه روابط عمومی در سازمان نیازی است که هویت روابط عمومی را بیان می‌کند. داشتن هویت مشخص شرط ادامه حیات روابط عمومی‌ها در سازمان است.

در سال‌های اخیر تمرکز بر اخلاق و رفتار حرفه‌ای از سوی سازمان‌ها به عنوان یک ضرورت در‌نظر گرفته شده است. پرداختن به وضعیت اخلاق حرفه‌ای در حوزه فعالیت های روابط‌عمومی که حیطه‌ی کاری‌شان در‌بردارنده عمل، احساسات، عواطف و در یک کلام افکار‌عمومی است و خود نشان از اهمیت والای روابط‌عمومی دارد.

ازجمله  مهمترین ویژگی های جامعه اطلاعاتی ،  شفافیت وپاسخگویی است . روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی بیشترین نقش رادر تحقق این دو اصل اساسی جوامع به عهده دارد .

در عصر ارتباطات و اطلاعات در موقعیتى که جامعه متحول ما رو به سوى تکامل دارد و مدنیت را جست وجو مى کند، روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى مشارکت ذهنى و عینى نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت هاى آن به طور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلى) است. امر مشارکت با مقوله اطلاع رسانى که از مهمترین رویکرد هاى روابط عمومى است آغاز مى شود و بسیارى دیگر از کارهاى اجراى تحقق مشارکت از جمله تمهیدات ترغیبى، همان امور رایج کاربردى روابط عمومى است.

همچنین، نقش عمده روابط عمومى، کاهش و نزدیک کردن اذهان عمومى به واقعیت در سازمان هاست
توانایى شناخت و اقدام آگاهانه، کاربرد اقدامهاى روابط عمومى را افزایش داده و منجربه تحرک و کارایى آنها خواهد بود. چنانچه به مهمترین عامل اجتماعى مؤثر، در روابط اجتماعى تبدیل شده و انتظار و نقش هاى برشمرده در وظایف آنها، آن مهم را پشتیبانى خواهد کرد. درنتیجه آمار سازنده و مرتبط با شرایط به وجود خواهد آمد..

هراندازه ارتباط در روابط عمومى، بطور مفید، مستقر و شکل مؤثرى گسترش یافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و مؤسسه در دستیابى به اهداف خود موفق تر مى شوند. امروزه، دستگاه هاى دولتى روز به روز وسیع تر، وظایف آنها سنگین تر و پیچیده تر مى شود، این روند فعالیت گوناگون آنها را متحول کرده و میان مردم و دولت و نیز ارکان دولتى روابط نزدیکتر برقرار مى شود. با توجه به وظایف کلى روابط عمومى در حقیقت مى تواند، در حکم واسطه میان دولت و مردم نقش قابل قبولى ایفا کند. آنها مى توانند، با تنظیم برنامه دقیق به سؤال ها و شک ها و تردید ها پاسخ بدهند.

           
نخستین اهداف روابط عمومی

1-برقراری روابط انسانی


هدف از برقراری ارتباط با انسان‌ها، کسب و تحصیل خوبی‌ها و نیکی‌ها در یک کنش متقابل است. به عبارت دیگر یک ارتباط دوسویه‌ای که هر دو طرف ارتباط بتوانند از یکدیگر سود ببرند. این موضوع با توجه به این واقعیت که هیچ فرد انسانی در خلاء زندگی نمی‌کند و در مسیر زندگی خویش، دائماً با افراد متفاوتی در ارتباط است، اهمیت بیشتری می‌یابد. در برقراری چنین ارتباطی، انسان بایستی از افکار دیگران آگاه و بر اساس این شناخت، در ارتباط با آن‌ها موفق باشد.


2-همدلی
همدلی، داشتن احساس مشترک با دیگران است. همدلی یعنی احساس خوشحالی و ناراحتی را به صورت مشترک به دیگران نشان دادن. همدلی می‌تواند در روابط دوستانه، جایی که درجه و عمق خاصی از درک و فهم متقابل مورد انتظار است، قبل از اولین سؤالات برای سهیم شدن در تجارت یکدیگر مورد توجه قرارگیرد.

 3-اقناع

تاثیرگذاری در افراد یکی از اهداف اولیه روابط عمومی است. در این نوع ارتباط‌ باید به دنبال نکات مشترک شخصیتی رفت و افراد را به معاشرت با روابط عمومی جلب کرد. معمولاً اقناع و ترغیب دیگران به دنبال تاثیرگذاری بر عملکرد آنهاست شخص موفق در ترغیب، شخص باهوش است که با استفاده از توانمندی خویش و نمایش ادب و تربیت در هر شرایطی، مباحثه، موفق بیرون می‌آید.

 مردم دلایل مختلفی برای مصالحه و سازش نکردن در ارتباطات دارند. اشخاص متعصب بر اساس ارزش‌های سنتی به مسائل می‌نگرند. این‌گونه اشخاص اعتقاد دارند که کلید درستی و پرهیزگاری در دست آن‌هاست و امکان ندارد که به سوی ملاحظات نادرست و ارتکاب گناه قدم بردارند. ما نمی‌توانیم در اقناع و ترغیب مردم کامیاب شویم مگر آن‌که با آن‌ها به‌صورت خیلی واضح و به درستی ارتباط برقرار کنیم. در واقع در این‌گونه موارد ایجاد تصویری از شما که وضوح و روشنی از شخصیت شما را به مخاطبان برساند، اهمیت دارد.
تصویر شما باید در محیطی که ارتباط برقرار می‌شود ایجاد شود نه در مکان دیگر و این کار تاثیر فکری را افزایش می‌دهد و به طرح شخصیت شما کمک می‌کند. ایجاد اقناع در مردم و ترغیب آن‌ها به کار، به آن مفهومی نیست که معمولاً در کتاب‌های کودکان منعکس می‌شود.

 

فرد در روابط عمومی ( استعداد ، داشتن تجربه و خلاق )

کسى که روابط عمومى را به عنوان یک شغل انتخاب مى کند و مسئولیت انجام وظایفى را در این حرفه مى پذیرد، باید به عنوان یک حرفه به آن نگاه کند و سعى کند مهارت ها و تخصص هاى آن را فرا گیرد و آینده شغلى و پیشرفت اجتماعى خود را براساس آن برنامه ریزى کند.

باید استعداد، آمادگى، ظرافت، تناسب و توانایى فردى، علاقه، اندیشه زایا یا اندیشه خلاق، انگیزه پیشرفت، شهامت و شجاعت داشته باشد، همچنین قدرت تجزیه و تحلیل مسائل محیط کار اصول و فلسفه سازمان را به خوبى بشناسد.

حساس و پر مسئولیت، هوش و زیرکى از خصوصیات فردى است که در روابط عمومى مشغول به کار است.موضوعات کاری روابط عمومی

موضوعات کاری روابط عمومی می‌تواند در زمینه‌های کلی زیر خلاصه شود:

   پیش بردن درک و فهم متقابل

   جلب دوستی دیگران

   تاثیرگذاری بر مردم

  توانایی تغییر دادن رفتارها و نگرش‌های مردم

   حمایت و پشتیبانی از اقشار مختلف مردم

  کمک به رشد سرمایه‌ی سازمان‌ها

   اقناع و ترغیب اشخاص و گروه‌ها

   نقد شفّاف سیاست‌ها و عملکردهای سازمان

   کسب خوش‌قلبی و صمیمیت در ارتباطات

   آفریدن تصویری مناسب از سازمان در افکار عمومی

   کسب اعتبار برای سازمان

   کمک به برنامه‌ریزی آموزشی روابط عمومی

   توسعه‌ی روابط با کارکنان سازمان

     تهیه‌ی اطلاعات لازم از سازمان برای ارائه به مردم و رسانه‌های گروهی

   شناخت افکار عمومی و هدایت پژوهش‌هایی از نوع افکارسنجی

   پاسخگویی به انتقادها و شبهات ایجاد شده در مردم از سازمان‌

   کمک به برنامه‌ریزی مناسب بازرگانی سازمان

   برقراری رابطه‌ی حسنه با مطبوعات و صداوسیما

   برقراری ارتباط با سازمان‌های دولتی وضع‌کننده‌ی قوانین درباره محدوده‌ی فعالیت سازمان خویش

شرکت در جلسات مدیران سازمان و ارائه ی اطلاعات لازم به انها در راستای کمک به فرایند تصمیم گیری انها

وظایف روابط عمومى

اعمال مدیریت شایسته در جامعه، در درون شبکه هاى ارتباطى گسترده نیاز به اطلاعات و آگاهى هاى متقن، به روز، واقعى و کارآمد از جامعه دارد. دستیابى به چنین اطلاعات و آگاهى ها نیاز به روابط عمومى قوى و پایدار را محرز مى کند. از عمده وظایف روابط عمومى مى توان به این موارد اشاره کرد :

·         مطلع کردن و خبر دادن

·         ترغیب، تشویق، ترویج و تبلیغ

·         انجام تحقیقات اجتماعى و افکار سنجى و پیوند آن به منابع سازمان و عموم مردم

هماهنگى موارد نیاز سازمان

برقرارى ارتباط با فرد، گروه، عموم و سازمان ها به نحوى که براى آن مؤسسه یا سازمان اهمیت دارد یا در آینده خواهد داشت.

متصدیان روابط عمومى، باید ضمن آشنایى با عناصر و اجزاى تشکیل دهنده ارتباط یعنى معنى و مفهوم انواع ارتباط از نظر نماد، کلامى و غیر کلامى، به طور کامل از جریان ارتباطى در تبیین اهداف و استمرار و پایدارى وظایفشان شناحت کافى داشته باشند. از جمله مدل ارتباطى که توسط (هارولد سول) دانشمند علوم اجتماعى آمریکا معرفى شده عبارتند از: چه کسى (منبع) چه مى گوید. (پیام) به چه کسى (مخاطب) از چه راهى (رسانه یا حامل) و با چه تأثیرى (عکس العمل) آشنایى داشته باشد.

روابط عمومى ها روش هاى گوناگونى را به خدمت مى گیرند، تا در جریان افکار عمومى سازمان خود باشند، ضمناً آن را هدایت کنند که پاره اى از آنها ساده و پاره اى دیگر پیچیده هستند. در حرفه روابط عمومى و ارتباطات، منظور، تبلیغ به کارگیرى فن، ترغیب، تشویق و استفاده صحیح و مؤثر از همه تکنیک هاى ارتباطى، جمعى، فردى و گروهى است.


منابع :

مقاله نقش و جایگاه روابط عمومی سازمانی در ایران نویسنده محمد سالکی و شهناز هاشمی  ، مجله مدیریت رسانه اردیبهشت 1397 – شماره 41 از صفحه 47 تا 64

مقاله روابط عمومی : تاریخچه، اصول، مفاهیم و کاربرد – نویسنده سیدابوالفضل حبیبی، سال انتشار 1386

مقاله علمی- پژوهشی اخلاق حرفه‌ای در حوزه روابط عمومی و عملکردهای آن – نویسنده : سارا عسکر نیا ،

امیر عبدالرضا سینجی -  مجله رسانه و فرهنگ بهار و تابستان 1398 شماره 17 صفحه 109 تا 125

 مقاله مختصری در باره روابط عمومی نویسنده : زهره مسکنی  مجله اصلاح و تربیت سال دوم

مطالب آموزشی با عنوان موضوع اصلی روابط عمومی

 

ماهنامه الکترونیکی سیب/ فروردین واردیبهشت  99
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/31
تعداد بازدید:
411
نشريه الكترونيكي سيب
آدرس: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-طبقه هشتم-مدیریت روابط عمومی-نشریه الکترونیکی سیب
کدپستی: 71348-14336 تلفکس: 32308200-071 تلفن: 32122713-071
کلیه حقوق این وب سایت برای نشریه الکترونیکی سیب دانشگاه علوم پزشکی شیراز محفوظ می باشد.
Powered by DorsaPortal