استرس شغلی

      گردآورنده:مرضیه نوعی فرد، روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، استرس مرتبط با محیط کار عبارت از واکنش ها و پاسخ های خطرناک رفتاری ( اعمال خشونت، افزایش خطای کاری)، عاطفی ( احساس عصبی بودن، آزرده شدن)، شناختی ( کاهش تمرکز و افزایش فراموشی) و فیزیولوژیکی (مانند افزایش ضربان قلب، فشارخون، ترشح هورومن های مرتبط با استرس) به برخی جنبه های به شدت دشوار محتوا یا سازمان و محیط کار است؛ به صورت معمول زمانی استرس شغلی ایجاد می شود که بین انتظارات از فرد در کار و توانمندی ها و توانایی وی در کنترل ابعاد مختلف کار تعارض وجود دارد.

 

در برخی مطالعات گزارش شده است که بعد از مشکلات اسکلتی عضلانی، استرس بیشترین مشکل مرتبط با سلامتی کارکنان است؛ در برخی منابع نیز اشاره شده است که 40% کارکنان دارای استرس شغلی می باشند؛ استرس مرتبط با کار پیامدهای منفی متعدد برای کارکنان و نیز سازمان در پی دارد؛ اما علل ایجاد استرس در محیط کار چیست؛ طبق نتایج مطاله مرور نظامندی که در مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی شیراز با عنوان ( Journal of Health Management & Informatics) به چاپ رسیده است، افزایش بار کاری، تعارض نقش، ابهام نقش، و تعارض کار و خانواده منجر به افزایش استرس شغلی می گردند؛ همچنین زنان بیشتر از مردان دارای استرس شغلی می باشند؛ از آنجا که مشاغل مرتبط با حوزه سلامت طبق گزارشی جهانی در سال 2016 غالبا جز 27 مشاغل پراسترس دنیا می باشند لازم است هم مدیران و هم کارکنان در سازمان به دنبال اتخاذ روش هایی جهت کاهش استرس شغلی باشند؛ شفاف نمودن انتظارات شغلی و نیز نقش فرد در سازمان، برنامه ریزی صحیح کار و توزیع متناسب بار کاری بین کارکنان، اتخاذ روشهای صحیح ارزیابی عملکرد، آموزش روش های مدیریت زمان و در نهایت آموزش روش های مدیریت فردی استرس به کارکنان می تواند از ایجاد استرس شغلی جلوگیری یا از پیامدهای منفی ناشی از آن بکاهد.

منابع: 

1. Irene Houtman, Karin Jettinghoff. Raising Awareness of Stress at Work in Developing Countries. A modern hazard in a traditional working environment. World Health Organization 2007

2. Zahra Kavosi1, Habibollah Ranaei Kordshouli2*, Maryam Zare Saadabadi3, Azime Ghorbanian. The Factors Related to the Employees’ Job Stress: A MetaAnalysis. J Health Man & Info 2018, 5(4), 145–151

3. Tom Cox Amanda Griffiths Eusebio Rial-González. Research on Work-related Stress. European Agency for Safety and Health at Work.2000

4. https://www.businessinsider.com/

  
 
ماهنامه الکترونیکی سیب/ بهمن 98


تاریخ به روز رسانی:
1398/11/06
تعداد بازدید:
130
نشريه الكترونيكي سيب
آدرس: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-طبقه هشتم-مدیریت روابط عمومی-نشریه الکترونیکی سیب
کدپستی: 71348-14336 تلفکس: 32308200-071 تلفن: 32122713-071
کلیه حقوق این وب سایت برای نشریه الکترونیکی سیب دانشگاه علوم پزشکی شیراز محفوظ می باشد.
Powered by DorsaPortal