نشریه الکترونیکی سیب/نشریه 83/آبان 98
درباره ما
نشريه الکترونيکی روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شماره 83 


مدیر مسئول

دکترسید روح اله حسینی 

سردبيـر :

دكتر پونه سروروان

  مدير اجرايي:

مریم دهقانی 

  طراحي و صفحه آرايي:

علی اکبر سلطانی

مریم دهقانی 


  ويراستار ادبي:

دكتر پونه سروروان

  همكاران نشریه:


مهندس ابوذر پاریزی
 
 کوثر آزموده

الهه شرزه ای 

محمد شبیری

همكاران این شماره: 

آقای حجت اله نوایی-آقای حجت الاسلام مقامی -دکترفرهاد شفیعی
مرضیه حسن زاده-مهناز زادانی فرد-ناهید حبیبی-حوریه افشاری پور-مریم یارپزشکیان

ناهید تحیری-فاطمه محمدعلی پوریزدی-دکتر سمیرا اسفندیاری-فرزانه رمضانی
دکتر هنگامه خضری-زهرا رنجبر-رویا بلاغی اینالو-افروز اسکندریه-دکتر مریم زارع خفری
زهرا دیدار-شهلا صدری-سارا دستگیر-طیبه اله پناه-فرزانه بلوری-نرگس دعایی
دکتر زهرا باقری-زهره ابجدیان


ماهنامه الکترونیکی سیب/ آبان 98 


 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  3
کل بازديد:  38
بازدیدکنندگان برخط:  1