نشریه الکترونیکی سیب/نشریه 82 /مهر 98
پزشکی ازراه دور


پزشکی از راه دور عبارت است از ارائه خدمات بهداشتی درمانی در شرایطی که بعد مسافت عامل تعیین کننده بوده و کارکنان متخصص با بکار گیری فناوریهای مخابراتی جهت مبادله اطلاعات با ارزش به منظور تشخیص بیماری و درمان و جلوگیری از ناخوشی و صدمات و نیز آموزش بهداشت فردی به نیازمندان وارد عمل شده و بدان می پردازند .

این پدیده مدت زمان زیادی است که مورد عمل قرار گرفته است در حقیقت روش جدیدی نبوده و نیست. گروهی معتقدند که روش مزبور با معرفی تلفن امکان ظهور پیدا کرده و به دیگران معرفی شد

انواع خدمات مورد ارائه پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور شامل مجموعه کاملی از اقداماتی است که به منظور افزایش صحت و تندرستی فرد در جامعه صورت گرفته و دارای کاربرد متنوع و فناوری وسیعی است این پدیده می تواند با نوع اطلاعات ارسال شده مانند (آزمایشهای کلینیکی و رادیوگرافی ها) و نحوه ارسال این داده مشخص شده و معنی و مفهوم یابد از پدیده مزبور می توان در موارد زیر استفاده عملی نمود :

1- زمانی که موانع فیزیکی مانع انتقال اطلاعات بین بیمار و ارائه دهندگان خدمات درمانی باشد

2- موقعی که دسترسی به اطلاعات کلیدی برای مدیریت درمانی صحیح و درست است.

پزشکی از راه دور  را میتوان سه نوع طبقه بندی نمود یکی طبقه بندی بر اساس ارسال و انتقال اطلاعات ، دیگیری داده های صوتی و تصویری تحت هر کدام از انواع یاد شده می توان انواع فرعی متعددی قادل شده و بدان پرداخت.

یکی از انواع درمان از راه دور عبارت است از ارسال اطلاعات یا اطلاعات ایستای نسبی که همان سوابق پزشکی بیمار مانند اطلاعات و داده های حیاتی می باشد .

انواع پزشکی از راه دور

1- سنجش و اندازه گیری از راه دور مثل کنشهای فیزیولوژیکی انسان و حیوان از راه دور

2- خدمات اطلاعاتی مانند سوابق اطلاعاتی بیماران با استفاده از ایمیل بین پزشکان عمومی و بیمارستانها رد و بدل می شود.

3- استفاده از امکانات صوتی که موثر ترین روش مشاوره ای بین مناطق دور دست روستایی و بیمارستانهای مستقر در داخل یک کشور یا بین دیگر کشورها می باشد.

4- استفاده از امکانات تصویری مانند تصاویر پزشکی از راه دور آندوسکوپی ، ام آر آی ، اشعه ایکس می باشد.

الف- ماوراء صوت

ب- پزشکی هسته ای

ج- ترموگرافی : این روش با بکارگیری اشعه های کاونده و اندازه گیری گرمای متشعشع از ناحیه پوست بدن بیمار فعالیت می نماید.

د : آنژیوگرافی : در این روش اشعه واسطه ایکس را به منظور رویت مجاری خونی در ناحیه مورد نظر تزریق می کنند.

وقتی که تصویر بدست آمده از طریق دیجیتالی بدست آمد می توان آنرا متراکم نموده برای بهره گیری از آن در زمان مناسب یا ارسال از طریق دستگاههای ارتباط از راه دور به نقاط دور دست ارسال کرد.

5- آسیب شناسی از راه دور

6- درمانهای پوستی از راه دور

سایر خدمات پزشکی مرتبط با پزشکی  از راه دور شامل آموزش از راه دور و فوریتهای پزشکی و جراحی از راه دور می باشد.

در کشورهای در حال توسعه یکی از عمده ترین نیازها عبارتد از ارائه خدمات پزشکی در زمان . پزشکی و درمان از راه دور می توانند در مواقعی که بلایای بین المللی پیش می آید به منظور تخفیف بحران با استفاده از تیمهای ورزیده پزشکی که جهت مواقع ضروری آماده اند بیاری نیازمندان بشتابند. ارتباطات و مخابرات برای ارائه خدمات ضروری پزشکی امری حیاتی است. فناوری مخابراتی بی سیم را می توان در اختیار تیمهای پزشکی فوری قرار داد. این نوع فناوری می تواند شامل فرستنده های رادیویی – تلفنهای سلولار – تلفنهای همراه و خدمات شخصی ارتباطی باشد.

 

منابع : مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی نویسنده دکتر مرجان قاضی سعیدی ، احمد داورپناه ، دکتر رضا صفدری 
      ماهنامه الکترونیکی سیب /مهر 98
 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  43
بازدیدکنندگان برخط:  1