نشریه الکترونیکی سیب/نشریه 82 /مهر 98
درباره ما
نشريه الکترونيکی روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شماره 82


مدیر مسئول

دکترسید روح اله حسینی 

سردبيـر :

دكتر پونه سروروان

  مدير اجرايي:

مریم دهقانی 

  طراحي و صفحه آرايي:

علی اکبر سلطانی

مریم دهقانی 


  ويراستار ادبي:

دكتر پونه سروروان

  همكاران نشریه:


مهندس ابوذر پاریزی
 
 کوثر آزموده

الهه شرزه ای 

محمد شبیری

همكاران این شماره: 
 

آقای حجت اله نوایی-آقای حجت الاسلام مقامی -دکترفرهاد شفیعی
مرضیه حسن زاده-حسن هاشمی-مریم یارپزشکان -  فرزانه پیش آهنگ
مهندس مرضيه مؤذن-سمیه فراهانی- دکتر لیلا قهرمانی-فهیمه محبوبی قزاآنی
دکتر هنگامه خضری ، مریم یارپزشکان ، زهرا رنجبر-فاطمه سادات ابطحی -سارا دستگیر
طاهره گشتاسبی-فرزانه رمضانی- افروز اسکندریه-معصومه کوزه گر


ماهنامه الکترونیکی سیب/ مهر 98 


 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  48
بازدیدکنندگان برخط:  1