نشریه الکترونیکی سیب/نشریه 81/شهریور 98
سلامت روان و سلامت روحی در جوانان


 

سلامت روان شامل سلامت روحی،  اجتماعی و عاطفی می باشد که بر چگونگی تفکر، احساسات و عملکرد فرد تاثیر گذار است. طبق تعریف قدیمی سلامت روان به معنی فقدان بیماری و طبق تعریف جدید سلامت روان به معنی صلح و آرامش بودن با خود و محیط اطراف خود می باشد. بهداشت روان چیزی فراتر از نبود بیماری روانی است.

از آنجا که جوانان در جامعه از لحاظ اجتماعی فعالیت بیشتری دارند موضوع سلامت این گروه از جامعه حائز اهمیت بسیار است. جوانی که از سلامت روان برخوردار است قادر است توانایی های خود را شناسایی کند و از نظر شغلی مفید و سازنده باشد. قادر است با استرس ها و چالش های معمول زندگی مدارا کند و با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد و در جامعه ایفای نقش کند  و به طور کلی حس خوب، فکر خوب و رفتار خوب داشته باشد. هیچ دورانی از بیماریهای روانی مصون نیست اما این بیماریها در افراد بیکار، قربانیان خشونت، افراد با وضعیت اقتصادی ضعیف بیشتر دیده می شود . در ایران مهمترین گروه مورد توجه از بعد نیازمندی های بهداشت و وران، جوانان و نوجوانان می باشند، چرا که انها پدران و مادران آینده کشور هستند و سلامت روان آنها تضمین کننده سلامت روان آتی کشور است. ازجمله معیارهای سلامت روان در جوانان حس امنیت و آرامش و کفایت، احترام به خود و دیگران، پذیرش نقاط ضعف و تلاش برای رفع آنها، استقلال و برنامه ریزی در خصوص آینده  است.

 
      ماهنامه الکترونیکی سیب /شهریور 98
 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  62
بازدیدکنندگان برخط:  1