نشریه الکترونیکی سیب/نشریه 80 /مرداد 98
تدبیر استحمام

  

حمام در ایران سابقه 7000 ساله دارد

حمام های تدبیر به شکل خانه به  خانه (بیت به بیت ) ساخته می شدند.

خانه (بیت اول ) : سرد و مرطوب

بیت دوم : مسخن و مجفف- گرم و مرطوب

بیت سوم : مسخن و مجفف- گرم و خشک

ابتدا در خانه اول سابات جمع می شو د سپس در محیط گرم  سابات باز شده و فضولات خارج می شود وسرانجام در خانه سوم گرم وخشک که مجددسابات بستر می شود . خانه اول آب سرد ، خانه دو آب گرم و خانه سوم بدون آب.

ورد و خروج تدریجی به حمام باعث می شود هیجان اخلاط ایجاد نشود. در داخل حمام نبایدخوراکی خورده شود و به ویژه خوردن غذا و آب سرد پس از حمام بسیار غلط است  . قوانین حمام مانند استخر ، جکوزی وسونا است .

حمام درگرسنگی وسیری:

حمام درگرسنگی باعث خشکی (مجفف )،در سیری فربهی و سده ایجاد می کند ودر داخل حمام باید از خوردنی و نوشیدنی اجتناب کرد . بایدزمانی به حمام رفت که هضم اول سپری شده باشد (معمولا 2 ساعت پس از غذا ) نوشیدن آب سرد پس از حمام ممنوع است .

حمام های طولانی توصیه نمی شود چون باعث اختلال حافظه می شود (رطوبت افزایش یافته ) ومواد مفید از دست می دهد حداکثرزمان حمام 30-20 دقیقه واگر طولانی باشد باید بیمار از نظر وسواس به متخصص روانپزشکی ارجاع داده شود .

استخر :

بهتر است بعد از 30 دقیقه شنا ، از جکوزی یا سونا استفاده کنید مجددا وارد آب استخر شود وطولانی  مدت نباشد تا سابات تغییراندک بدهندو باز و بسته شوند ، مجموع زمان استخر به یک ساعت برسد چرا ؟ انصباب مواد به اعضای ضعیف و استرخا (شلی) می دهد .

زیاد در حمام نشستن :انصباب فضول به اعضاضعیف ، ارخاء بدن ،افراد به عصب ، تحلیل حرارت غریزی ، اسقاط شهوتین

منافع حمام :

تنویم (خواب آور بودن ) تفتیح (باز کردن منافذومجاری ) جلا (شستشو دادن ) تحلیل (کم کردن ) ، نضج (گواریدن ) ، جذب غذا به ظاهر ،حبس اسهال وازاله اعیا ( از بین بردن خستگی ) اثرات درمانی حمام که از آبزن استفاده می شود و بسیار تا گردن داخل مایعی که حاوی دارو است بخوابد.

مضرات حمام :

تضعیف قلب ، ایراث غشی (ایجاد  غش ) ، غشیان (تهوع ) ، تحریک مواد ساکن ، مهیا ساختن جهت عفونت ، مایل کردن مواد به  افضیه و اعضا ضعیفه .

 

آبزن :

حداکثر به  مدت 20 دقیقه درون آب ، غیر از سر هم بدن را فرا بگیرد برای رطوبت بدن بهترین  تدابیرات است  ، اما طولانی نشود.

شوینده  ها :

سدر : در رفع چرک قوی تراز ختمی به  علت جلا مانع ریزش مو و مطول و ملین آن

ختمی : برای صداع مفید است

صابون : موافق مغز می  رود و مرطوب

آرد  نخود وجو :درازاله وسخ اسرع

برای زندگی امروزه : صابون گلنار و هر شامپویی که موی شما را درخشان وبراق می کند

سنگ پا : رفع چرک واستکراه منظرو اعیای پا ( تمیزکردن پا) و  مفید صداع وامراض سر (مواد را به سمت پا می کشاند )

صداع : سردرد

کیسه کشیدن در پاییز و زمستان توصیه می شود ولی در تابستان انجام نشود.

استفاده از آب  سرد بعد از گرم

همه افراد تحمل آن را ندارند و برای افرادی که بدن های در هم طنیده دارند وعضلات سفت است مفیداست.

تقویت پوست ، مفید صاحب جرب، سرخی و رونق پوست ، اگر پوست تقویت شود مانع از خروج فضولات بدن می شود پس باید هم زمان با آن پاکسازی کند وآب نباید سرد باشد .

سایر افرادی که تحمل  آب سرد ندارند ، قبل از خروج ازحمام اندکی آب سرد روی پاهای خود بریزند ومسامات بسته شود و مانع سرماخوردگی میشود.

منابع:

مبانی طب ایرانی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

دفتر طب ایرانی

  

 

ماهنامه الکترونیکی سیب /مرداد 98 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  3
کل بازديد:  162
بازدیدکنندگان برخط:  1