نشریه الکترونیکی سیب/نشریه 80 /مرداد 98
بلوغ زودرس در دختران چیست ؟


بلوغ مرز تکاملی عبور از کودکی به دوران رشد ی بعدی است که می‌توان آن را با ابعاد شرعی و عقلی  و جسمی بررسی کرد . از آن جایی که بعد از عبور از مرز بلوغ، دختران و پسران به شناخت های جدی از مسائل جنسی و غرایز دست پیدا می‌کنند رسیدن به این مرحله و پیش از بلوغ و پس ازآن دوران بسیار حساسی است  که خانواده ها و مربیان باید با دقت  و با مهارت های لازم به نوجوانان اجازه دهند که از این مراحل عبور کنند. منظــور از بلوغ، دوره اي اســت كه طــي آن صفات ثانويه جنســي به وجود مي آيد و توانايي توليد مثل ايجاد مي شــود و صفات ثانويه جنســي در دختران شامل بزرگ شدن سينه ها، رشــد موهاي زير بغل و ناحيه تناســلي و ايجاد عادت ماهانه مي شــود.

ضمنا به‌دلیل تغییرمراحل طبیعی رشد در جوامع بلوغ زودرس  افزایش پیدا می کند و به نگرانی و ترس در ذهن کودکان و والدین منجرمی شود به گونه‌ای که امروزه سن بلوغ در حال پایین آمدن است و باعث ایجاد سؤالاتی در ذهن والدین و فرزندان آن‌ها شده است. از نظر سنی مرزهای گوناگونی گزارش شده و در حال حاضر بلوغ دختران به12 سال و بلوغ پسران به 14 سال رسیده است.


چه عواملــي منجر بــه بروز بلــوغ زودهنگام دختران مي شــود؟

 بي شــك ژنتيك و سن شروع بلوغ مادر، عامل اصلي تعيين كننده زمان شروع بلوغ اســت، اما به نظر مي رســد كه عوامل ديگري نيز روي زمان شــروع بلوغ تاثير دارد. كه تغییر سبک تغذیه مردم از غذاهای سنتی و همیشگی به غذاهای فست فود و چربی های اشباع نشده، وضع عمومي ســلامت، موقعيــت جغرافيايي، تماس بــا نور وتحریک ساختارهای عصبی هورمونی به شکل خواسته یا نا خواسته و محرک هایی مانند موسیقی های خاص با مفاهیم عشقی یا جنسی و تصاویر و فیلم هایی که باعث شعله ور شدن تمایل جنسی می‌شو ؛ همچنین از نظر عصبی و روانی، هیجان های جنسی که توسط فیلم ها در شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی به نمایش در می آیند، نوجوانان را به هیجان های جنسی دچار می کند و غدد هورمونی آن‌ها را وادار به ترشح می کند و بدین ترتیب بلوغ جنسی پیش از موعد اتفاق می افتد. اگر بیشتر از آن‌که برای تأمین مناسب و در امان ماندن از غریزه جنسی به تحریک نا مناسب آن بپردازیم یا همانطور که در کشورمان، محرکهای شهوانی بسیار زیاد و تأمین آن با تاخیر یا نامناسب میسر است بلوغ زودرس رخ می دهد و به‌همین دلیل است که کودکان از لحاظ جسمی و غرایز جنسی بزرگ می‌شوند ولی از لحاظ عقلی وروانی رشد نیافته باقی می‌مانند و به دلیل مسایل عرفی و فرهنگی دچار تعارض های ذهنی خواهند شد. یعنی نوجوان قبل از به دست آوردن توان مقابله با اژدهای نفس خود باید به مقابله با این محرکها ی برانگیخته شده بپردازد؛ در این حالت عقل نمی تواند به درستی انتخاب و بر هیجانات جنسی خود غلبه کند و در حال حاضر فرزندان در یک پیکار نابرابر و با مهارت های نا کافی قرار می گیرند که در اغلب موارد برنده مشخص است.


چه باید کرد؟

امروزه با نقش فضای مجازی و نرم افزارهای موجود و جنگ نرم گسترده تابو ساختن مسائل حیاتی بلوغ جایز نیست اگر مربیان یعنی والدین و اموزگاران و رسانه ها ،دانش و مهارت های لازم را دلسوزانه به فرزندان انتقال ندهند آنها از دوستان و همسالان خود و حتی از طریق فضای مجازی به نکاتی بسیار بیشتر و قوی تر از ظرفیت فکری و سنی خود دست پیدا میکنند بنابر این انحراف جنسی ظهور پیدا کرده و مشکلات مختلفی را برای فرد و خانواده او مهیا می سازد. بنابراین مثلث خانواده، رسانه ها و نظام آموزشی می‌تواند فرد را از مرحله کودکی به سلامت از نظر عقلی و جسمی و معنوی  به مرحله نوجوانی و جوانی سوق دهد.

صمیمی بودن با فرزندان که نیازی اساسی در آنهاست و اگر در خانواده تأمین نشود، ارضای انحرافی آن در خارج از خانواده مهیاست؛ ریشه بسیاری از انحرافات غیراخلاقی و دوستی های نامشروع و نامناسب  است

پوششی که متناسب و مناسب همسر است لزوما برای فرزند مناسب نیست و باید مراقبت کرد تا در منزل نیز سطح مناسبی از پوشش رعایت شود پدر و مادری که مبارزه با هوای نفس را در عمل، رفتار و تجربه به فرزند خود آموزش ندهند یا خود تا نیمه های شب چشم و دل به فیلم ها و کلیپ های نامناسب و وسوسه کننده دوخته اند نباید انتظار داشته باشند که فرزندشان به خوبی تربیت شود.

 یکی از اهداف اصلــي در درمان بلوغ زودرس به حداكثر رســيدن قد در دوران بزرگســالي و پيشــگيري از آسيب هاي رواني به فرد اســت؛ چراكه به محض تكميل روند بلوغ مناطق رشدي موجود در اســتخوان هاي بلند كه مســئول قد كشــيدن فرد هستند، بسته شده و ديگر رشد قدي اتفاق نمي افتد.
بنابر این بر اساس بررسی های علمی انجام شده بلوغ زود رس دختران در جامعه ما رو به گسترش است و با توجه به نقش محوری مادران در تربیت و ارتقای سلامت جسمی روانی و معنوی  جامعه ،نیازمند توجه و تلاش های بیشتری در این زمینه هستیم و ساختارهای خانواده،موسسه های آموزشی،رسانه ها و فضای مجازی بایستی ابزارهای لازم برای رشد و تربیت مادران آینده را فراهم کنند.


 

      ماهنامه الکترونیکی سیب /مرداد 98
 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  102
بازدیدکنندگان برخط:  1