نشریه الکترونیکی سیب/نشریه 80 /مرداد 98
درباره ما
نشريه الکترونيکی روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شماره 80 


مدیر مسئول

دکترسید روح اله حسینی 

سردبيـر :

دكتر پونه سروروان

  مدير اجرايي:

مریم دهقانی 

  طراحي و صفحه آرايي:

علی اکبر سلطانی

مریم دهقانی 


  ويراستار ادبي:

دكتر پونه سروروان

  همكاران نشریه:


مهندس ابوذر پاریزی
 
 کوثر آزموده

الهه شرزه ای 

محمد شبیری

همكاران این شماره: 

 

 

آقای حجت اله نوایی-آقای حجت الاسلام مقامی -دکترفرهادشفیعی

دکتر مهدیه حاجی منفرد نژاد-فرزانه رمضانی -محبوبه کوشا 
مرضیه شهریاری نمدی-معصومه کوزه گر-ساناز فرهادپور-دکتر مجتبی نقشواریان

فریبا قناعت پیشه-طاهره گشتاسبی-مریم یارپزشکان-محبوبه آموزگار – سعید آقاجانیان – سعید اژدری 
پرویز آقابیگی - محمد شیردلی
  -رویا زحلی نژاد-فاطمه شفیعی-طاهره شکری زاده

 سیمین تاج دهقانی-طیبه اله پناه زاده-دکتر مهشید هوشنگی-مریم خلفی نژاد

فاطمه تقوا-راضیه ده بزرگی-بهاره سرشتی-سمیه نمازی
 


ماهنامه الکترونیکی سیب/ مرداد 98 


 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  2
کل بازديد:  62
بازدیدکنندگان برخط:  1