نشریه الکترونیکی سیب/نشریه 76/اسفند ماه 97
درباره ما
نشريه الکترونيکی روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شماره 76


مدیر مسئول

دکتر اکبر اجرایی

سردبيـر :

دكتر پونه سروروان

  مدير اجرايي:

مریم دهقانی 

  طراحي و صفحه آرايي:

علی اکبر سلطانی
مریم دهقانی 


  ويراستار ادبي:

دكتر پونه سروروان

  همكاران نشریه:


مهندس ابوذر پاریزی
 
 کوثر آزموده

ماریا آروین فر

الهه شرزه ای 


همكاران این شماره: 

 

آقای حجت اله نوایی-آقای حجت الاسلام مقامی -دکترفرهادشفیعی-دکترمحسن داودی 

مهناز فرجی-اکرم کنعانی-عبدالرحمن زارعی-مهدیه حاجی منفرد نژاد-دکتر محمد آفرید-فرزانه رمضانی

عهدیه مرادی-حمیده سخنور-فاطمه بهاری-زهرا مهدی یار-لیلا کارگر-لیلا فروزان-احسان قره چهی

مریم عباس پور-دکتر فاطمه طوبایی-دکتر محمد علی قادری-شعله آذروند-رویا زحلی نژآد

آذر سنبل زا-فاطمه جسمانی-حمیدرضا فهندژ سعدی -دکتر الهام عسکری-سیده سمانه موسوی

زهرا مطلوبی-نسرین مجدی-رضا جمشید پور-احسان قره چاهی   

دکتر  محمد رضا مرواریدی  - محسن طالبی – فاطمه اولاد – فاطمه سکندر پور


 

ماهنامه الکترونیکی سیب/ اسفند 97 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  3
کل بازديد:  207
بازدیدکنندگان برخط:  1