نشریه الکترونیک سیب/نشریه 74/دی 97
حضرت شعیب علیه السلام
نمونه ای از بیانات شعیب علیه السلام در هدایت قوم:

((ای قوم من!خدا را پرستش کنید که جز او معبود دیگری برای شما نیست،پیمانه و وزن را در خرید و فروش کم نکنید،دست به کم فروشی نزنید،من هم اکنون شمارا در نعمت می بینم،ولی از عذاب روز فراگیر بر شما بیمناک هستم.))

ای قوم من!پیمانه  و وزن را با عدالت تمام دهید و بر کالاهای مردم عیب نگذارید،و از حق آنان نکاهید،و در زمین به فساد و تباهی نکوشید.

از سرمایه های حلال برای شما باقی گذارده،برایتان بهتر است اگر ایمان داشته باشید،و من پاسدار شما (و مامور بر اجبارتان به ایمان) نیستم.))1

 

ای قوم من!به من بگویید هر گاه من دلیل آشکارتری از پروردگارم داشته باشم و رزق (و موهبت) خوبی به من داده باشد (آیا می توانم بر خلاف فرمان خدا رفتار کنم؟ )من هرگز نمی خواهم چیزی را که شما را از آن باز می دارم،خودم مرتکب شوم،من جز اصلاح _ تا آنجا که توان دارم _ نمی خواهم،و توفیق من جز به خدا نیست،بر او توکل کردم و به سوی او باز می گردم.

ای قوم من!دشمنی و مخالفت با من سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند،گرفتار شوید،و ماجرای عذاب قوم لوط از شما چندان دور نیست،از درگاه پروردگار خود آمرزش بطلبید،و به سوی او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوستدار (بندگان توبه کار) است.

ای قوم من!آیا قبیله کوچک من،نزد شما عزیزتر از خداونداست؟ در حالی که فرمان او را پشت سر انداخته اید،پروردگارم به آنچه انجام می دهید آگاهی دارد.

ای قوم من!هر کاری از دستتان ساخته است انجام دهید،من هم کار خود را خواهم کرد،و به زودی خواهید دانست که عذاب خوار کننده  به سراغ چه کسی خواهد آمد و چه کسی درغگو است،شما انتظار بکشید و من هم در انتظارم.))2

 

لجاجت و گستاخی قوم شعیب علیه السلام:

قوم شعیب به جای اینکه به دعوت مهرانگیز و منطقی شعیب علیه السلامگوش فرا دهند و برای تامین سعادت دنیا و آخرت خود،از او اطاعت کنند،لجاجت کردند و با کمال گستاخی و بی پروایی در برابر او ایستادند،تا آنجا که او را جاهل و سفیه و کم عقل خواندند و با صراحت به او گفتند : (( انک لانت السفیه الجاهل ، تو قطعا کم عقل و نادان هستی.))3

و نیز در پاسخ به دعوت شعیب علیه السلامگفتند: ((آیا نمازت به تو دستور می دهد که آنچه را پدرانمان می پرستیدند،ترک کنیم،یا آنچه را در اموالمان می خواهی انجام  ندهیم،تو با اینکه بردبار و آدم فهمیده ای هستی ،چرا این حرفها را می زنی؟!

ای شعیب بسیاری ازآنچه را می گویی ما نمی فهمیم،و ما تو را در میان خود

ضعیف می یابیم و اگر به خاطر قبیله کوچکت نبود تو را  سنگسار می کردیم و تو در برابر ما قدرتی نداری.))4

آنها به این ترتیب به تکذیب شعیب،و کار شکنی در برابر آن حضرت پرداختند.


منابع:

1-      هود 83تا86

2-      هود 88تا93

3-      تفسیر نورالثقلین ج2ص392

  هود 87تا91

 


«این داستان ادامه دارد »
ماهنامه الکترونیکی سیب /دی 97 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  216
بازدیدکنندگان برخط:  1