نشریه الکترونیک سیب/نشریه 69/مرداد97
اهميت تغذيه با شير مادر و فرزندپروري /2


نحوه ارتباط مادر و شير خوار باعث دلبستگي ايمن  یا  دلبستگي نا أيمن می شود

          جان بالبي اولين بار پيوند عاطفي نوزاد به مراقب را به كار برد و معتقد بود كه نوزاد انسان مانند ساير گونه ها از يك رشته رفتارهاي فطري برخوردار است كه به نگه داشتن والد نزديك او براي محافظت از او در برابر خطر و حمايت كردن از نوزاد براي كاوش محيط و تسلط بر آن كمك ميكند .

رابطه نوزاد با والد به صورت يك رشته علايم فطري آغاز مي شود كه والد را به سمت نوزاد می كشاند و به مرور زمان پيوند عاطفي واقعي شكل ميگيرد

          پيش دلبستگي از زمان تولد تا 6 هفتگی می باشد.

          دلبستگي در حال شكل گيري : 6 هفته تا 6 ماهگي

          دلبستگي واضح : 6-18 ماهگي

          رابطه متقابل: 18  ماهگي تا 2 سالگي

انواع دلبستگي:

1-دلبستگي ايمن : كودك از والد خود به عنوان تكيه گاه امن استفاده مي كند

2-دلبستگي دوري جو : نسبت به والد بي اعتنا هستند و به فرد غريبه شبيه والد خود واكنش نشان مي دهد استقبالي از والد نمي كند.

3-دلبستگي مقاوم : قبل از اينكه از والد جدا شود به او مي چسبد و پس از برگشت رفتار خصمانه دارد و به گريه ادامه مي دهد.

4-دلبستگي آشفته سردرگم : بيشترين نا ايمني را نشان ميدهد از والد روي برميگرداند و رفتارهاي سردرگم دارد.

در دلبستگی ایمن زمانی که مادر پاسخ مناسب به علايم كودك مثل (گريه)می دهد و با برقراری تماس بدني مادر با شير خوار باعث رشد حس اعتماد به نفس در کودک می شود

در دلبستگی ناایمن بي تفاوتي مادر نسبت به علايم باعث افزایش سطح اضطراب كودك و شیر نخوردن کودک و ایجاد اختلال تغذيه أي در کودک می شود.

مزاج يا ويژگيهاي شخصيتي كودكان يا خلق و خو به  ميزان فعاليت ،آهنگ خوردن و خوابيدن ،ميزان سازگاري با محيط و واكنش نسبت به اطرافيان بستگی دارد.

تقسيم بندي كودكان بر اساس مزاج به 4 گروه تقسیم می شوند:كودكان راحت40% - كودكان سخت        10% -كودكان معمولي      40% -كودكان دير جوش    10%

در زمان شیردهی بایستی شرایط ایده آل فراهم شود تا دلبستگی ایمن ایجاد شود به طور مثال : شروع شیردهی دریک محیط آرام ، شروع شیردهی با خلق مثبت ، نگاه کردن به کودک ، صحبت با تن صدای پایین ، لمس بدن کودک ، حضور پدر هنگام شيردهي

تاثير استرس مادر بر توليد شير:

          ترشح شير حتي در شرايط بسيار دشوار ادامه مي يابد و استرس به تنهايي باعث كاهش توليد شير نمي شود ولي محيط نامناسبي براي شير دهي ايجاد ميكند و شايعترين مشكل در مادران تحت استرس عدم خروج كافي شير مي باشد .

          كاهش مدت زمان مكيدن پستان

          ايجاد خواب آلودگي و كاهش اشتها در كودك

          ايجاد بي قراري و تحريك پذيري در كودك

          كاهش ميل مكيدن


در تغذيه كودك ارتباط متقابل و لذت بخش بين مادر و شير خوار وجود ندارد و در سن بين 8-2 ماهگي علايمی مانند عدم وجود يا تاخير در برقراري تماس چشمي ، عدم وجود يا تاخير در ظهورلبخند اجتماعي ، عدم شروع غان و غون(babbling) و تاخير رشد شروع می شود.

درمان  شامل : درمان حول محور شيرخوار - مادر وتعامل ايندو است .نياز به تيم درماني(متخصص اطفال-روانپزشك كودك-روانشناس كودك-متخصص تغذيه-مدد كار اجتماعي) و آموزش رابطه با استفاده از فيلم و نگرش مثبت و تاكيد روي واكنشهاي مثبت مادر دارد و در موارد عدم همكاري مادرگاه بستري كردن شير خواربراي ارزيابي ميزان همكاري مادر لازم می باشد.

مادر شكايت از نخوردن غذا توسط كودك دارد و زمان تغذيه تبديل به ميدان جنگ می شود كودك به دليل پاسخ هاي  نامتعادل مادر قادر به جداسازي احساس فيزيولوژيك سيري، گرسنگي از هيجانات  عاطفي ،خشم و احساس ناكامي نيست و در واقع زمانی که كودك از مادر خشمگين باشد غذا نمي خورد.

مادراني كه در مورد تغذيه كودك مشكل دارند: ممکن است ناشي از بيماري و بي اشتهايي كودك باشد و مادر حساسيت نسبت به رشد ونمو كودك پیدا می کند و دچار اضطراب می شود و سرزنش اطرافيان و القاء احساس گناه به مادر باعث افزايش احساس بي كفايتي در مورد نقش مادري و باعث افسردگي مادر می شود.

درمان شامل : حمايت مادر به صورت كاهش تنش مادر و حساسيت مادر نسبت به علايم كودك و افزايش اعتماد به نفس مادر و جلسات آموزشي براي مادر همراهي وحضور پدر در جلسات بسيار مهم است و آموزش تكنيكهاي مربوط به تغذيه كودك و تمرين با والدين می باشد.

نوزاد آدمی مانند سایر موجودات یک آمادگی رفتاری اولیه داردکه با توجه به داد و ستد های عاطفی و اجتماعی با والدین و بخصوص مادرشكل مي گيرد
 موفقیت این فرایند بستگی به چگونگی رفتار با کودک دارد

دلبستگی ایمن احساس اینکه یک آغوش پذیرنده  در هر شرایطی برای او وجود دارد در دو غالب جسمی و روانی بسیار اهمیت دارد

مادرانی که زندگی آنان همراه با صفا و صمیمیت ننیست کمتر به نوزادان خود احساس دلبستگی دارند.

 

  


صفحه قبل 

ماهنامه الکترونیکی سیب /مرداد 97

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  199
بازدیدکنندگان برخط:  1