نشریه الکترونیک سیب/نشریه 68/تیر 97
مذهب و اسلام


 

 وقتی فردی می خواهد به سفر چند روزه و کوتاهی برود ترجیح میدهد با کسی همسفر شود که در خلق وخو ،منش ورفتار به او شبیه باشد تا بتوانند در کنار هم رضایت بیشتری را تجربه کنند .بنابراین وقتی می خواهیم با پیوند ازدواج سفر طولانی به درازای زندگی آغاز کنیم بهتر است دقت بیشتری در آمادگی خود بابت سفر وهمچنین انتخاب همسفر داشته باشیم تا بتوانیم همراهان نیکویی در طول زندگی باشیم.

توجه وبررسی  برخی ویژگیها در کنار سایر معیارها وملاک ها در  خود وطرف مقابل می تواند زمینه سا ز سفری مطمئن باشد.

 نگرش مثبت به زندگی:

از مهم ترین پایه های ازدواج موفق وبا نشاط،«داشتن نگاه مثبت »و«مثبت اندیشیدن »است .افرادی که نگرش مثبت دارند،به طور معمول در رویارویی با مشکلات به دنبال راه حل هستند واحساس ناامیدی نمی کنند .کسی که پیوسته از دیگران گله وشکایت می کند،نمی تواند فردی مثبت نگر باشد .برخی افراد در طول زندگی مرتب به دنبال کسی می گردند تا مشکلاتشان را به اوربط دهند ومقصری بابت مسائلشان پیدا کنند .چنین افرادی در ازدواج وزندگی مشترک هم نمی توانند به دنبال دستیابی به راه حل هایی باشند وخیلی زود در جا می زنند.

احساس مسئولیت:

رسیدن به ارتباطی سالم ،ایجاد کانونی گرم وصمیمی ورسیدن به تفاهم وخوشبختی در گروی مسئولیت پذیری فردی است که قرار است بنای زندگی مشترک بااو گذاشته شود .اینکه فرد قبل از ازدواج تاچه اندازه برای دیگران واحساسات آنها احترام قایل است ودر موقعیت های  مختلف تا چه حد تلاش وکوشش خود را برای انجام وظایفش دارد می تواند نشان از مسئولیت پذیری فرد در زندگی مشترک باشد.

 

بینش به رشد وارتقاء در زندگی :

گاهی افراد در زندگی بیشر به دنبال دریافت منفعت هایی از جانب دیگران هستند وهیشه انتظار دریافت  از جانب دیگران هستند این افراد معمولا هیچ تلاشی انجام نمی دهند واز دیگران طلبکارند ودر زندگی احساس رکود می کنند.در عوض عده ای دیگر در حال تلاش بابت رشد وارتقاءهستند ومعتقدند همان اندازه که از دیگران انتظار دارند درمقابل آنها نیز ممسئولیتهایی به عده دارند .این افراد در زندگی مشترک تکیه گاه مطمئنی هستند ومسئولیت های دو طرفه را پذیرفته اند.

 

اعتماد به نفس :

اعتماد به نفس از اصلی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت به شمار می آید ودیدگاهی است که به فرد اجازه می دهد تا از خود تصویری مثبت وواقعی داشته باشد.

افرادی که اغتماد به نفس دارند به توانایی هایشان اعتماد می کنند ،احساس می کنند بر زندگیشان کنترل دارند وباور دارند در شرایط منطقی قادر به انجام کارها ورسیدن به اهدافشان هستند وانتظارات واقع گرایانه دارند.زندگی با چنین فردی رسیدن به خوشبختی ورشد شخصیتی را افزایش می دهد.

سلامت احساسی وعاطفی :

سلامتی از نظر احساسی وعاطفی شرط لازم برای یک ازدواج موفق است وزمان سالم شدن نیز قبل از ازدواج است .همه می دانیم ازدواج با تمام شادی ها ولذتها ی آن از آنجا که فرد را با وضعیت جدیدی رو به رو می سازد ،استرس های زیادی براو وارد می کند .حال اگر فرد قبل از ازدواج نیز با مسائل ومشکلات دیگری روبه رو باشد،استرس های معمول ازدواج باعث تشدید مشکلات قبلی او می شود. ازدواج درمان کننده مشکلات روانی وعاطفی  نیست.فرد باید قبل از لزدواج مشکلات روانی وعاطفی خود مانند کمبود محبت ،افسردگی ،اضطراب و....را رفع وبعد از آن اقدام به ازدواج کند .

 

مدیریت برخورد با احساسات وهیجانات :

کسانی که در آستانه ازدواج هستند باید بتوانند در موقعیتهای مختلفی از جمله خشم ،ترس ،اضطراب وحتی شادی ،افتخار و...بتوانند احساسات وهیجانات خود را مدیریت کنند .لازم است افراد یاد بگیرند واکنش های آنی وهیجانی درمواقع مثل خشم وتنش وشادی انجام ندهند وتصمیمات غیر قابل جبرانی در این شرایط نگیرند.در صورتی که هیچ کدام از همسران توانایی مدیریت هیجانهای خود را نداشته باشند ،ممکن است به خاطر هر موضوع کوچکی در مقابل هم بایستند وزندگی پر از تنش وشکستی را تجربه کنند.    


ماهنامه الکترونیکی سیب /تیر 97

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  2
کل بازديد:  204
بازدیدکنندگان برخط:  1