نشریه الکترونیک سیب/نشریه 68/تیر 97
حضرت زکریا علیه السلام /2


 زکریا علیه السلام(که به چگونگی داشتن فرزند در پیری می اندیشید) گفت:  

((پروردگارا چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که پیری به من رسیده و همسرم نازا است.))

خداوند به او فرمود: (( این گونه خداوند هرکاری را که بخواهد انجام میدهد.))

زکریا علیه السلامکه میخواست قلبش سرشار از یقیین گردد و ایمانش به مرحله شهود برسد (چنانکه ابراهیم خلیل علیه السلامبرای آرامش قلبش تقاضای مشاهده صحنه معاد کرد)از این رو به خدا عرض کرد: 

((پروردگارا نشانه ای برای من قرار ده))

خداوند فرمود:

((آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی والابکار،)) نشانه تو آن است که سه روز جز به اشاره و رمز با مردم سخن نخواهی گفت (و زبانت بدون علت ظاهری از کار می افتد)پروردگارت را(به شکرانه این نعمت)بسیار یاد کن و به هنگام صبح وشام او را تسبیح بگو.))6

زکریا علیه السلاماز محراب عبادتش به سوی مردم آمد و با اشاره به آنها گفت:صبح وشام (به شکرانه این نعمت )خدا را تسبیح گویید.7

آری این علامت آشکار شد  زکریاعلیه السلام دید بدون علت زبانش بسته شدولی هنگام ذکر خدا زبانش گشوده می شد او از همین راه دریافت و یقیین کرد همان خدایی که زبان  بسته را برای ذکرش می گشاید قادر است که رحم بسته (بر اثر نازایی) را  بگشاید و از آن فرزندی به وجود آورد.

او در این سه روز با اشاره لب ها و تکان دادن سر با مردم سخن می گفت و بقیه را به ذکر خدا و سپاسگذاری پروردگار به خاطر بشارت به داشتن فرزند اشتغال داشت.

طولی نکشید که همسر ذکریاعلیه السلام احساس بارداری کرد و پس از مدتی یحییعلیه السلامچشم به حهان گشود و حضرت ذکریاعلیه السلام و همسرش پس از سالها امید و آرزودارای فرزندی مبارک شدند.

شاید این حادثه مقدمه ای بود تا اذهان مردم برای تولد حضرت عیسیعلیه السلام بدون پدر آماده گردد

 و بدانند همان خدایی که قادر است از زن و شوهر پیر فرزندی به وجود آورد قدرت آن را دارد که به بانویی بدون شوهر فرزندی بدهد.

به هر حال باید به خدا توکل کرده و قدرت بیکران او را باور نمود و نسبت به الطاف ذات اقدس او امید سرشار داشت                                   ((این داستان ادامه دارد))

منابع:                              

1-مجمع البیان ج1و2 ص436

2-آل عمران 37

3-مجمع البیان ج1و2ص 439

4-آلعمران 38

5-آلعمران 39

6-آل عمران 41-دعای زکریا (ع)واستجابت آن بشارت فرزندی به نام یحیی (ع) به طور مشروح در سوره مریم آیه 1تا 11آمده است.

 7-مریم 11
صفحه قبل
  

ماهنامه الکترونیکی سیب / تیر 97

 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  359
بازدیدکنندگان برخط:  1