نشریه الکترونیک سیب/نشریه 68/تیر 97
حضرت زکریا علیه السلام /1


 

 

 ادامه داستان .....

دیدار زکریا علیه السلام از غذاهای بهشتی در کنار محراب مریم علیه
ا السلام

حضرت مریمعلیها السلام به خدمتگذاری مسجد بیت المقدس مشغول شدو خداوند او را برای این مقام  پذیرفت. به گفته بعضی نشانه پذیرش خداوند این بود که مریم بعد از بلوغ و دوران خدمتگذاری بیت المقدس هرگز عادت ماهانه ندید تا به دور شدن از آن مرکز روحانی مجبور نگردد.

مریم علیهاالسلام آنچنان به عبادت خدا مشغول بود که روزها روزه میگرفت و شبها به عبادت می پرداخت او آنچنان در پرهیزکاری و معرفت و شناسایی پروردگار پیش رفت که از احبار و دانشمندان پارسای آن زمان نیز پیشی گرفت. 1  

هنگامی که زکریا علیه السلامکنار محراب او قرار میگرفت و برای دیدار او می آمد

غذاهای مخصوص د رکنار محراب او مشاهده میکرد  که شگفت زده می شد روزی به او گفت :

((یا مریم انی لک هذا )) ای مریم این غذاها (و میوه های غیر فصل)راز از کجا آوردی؟))

مریم علیها السلامدر جواب گفت:

((هو من عندالله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب)) ،این از طرف خدا است و اوست که هرکس را بخواهد  بی حساب روزی میدهد .2

آری به این ترتیب خداوند غذاهای بهشتی غیر فصل را به مریم میرسانید.

 

دعای گیرای زکریاعلیه السلام و اجابت آن و ولادت یحیی  علیه السلام

حضرت زکریا علیه السلامهمیشه اهل دعا و رازو نیاز بود ولی دیدن منظره غذاهای بهشتی کنار محراب حضرت مریمعلیها السلام و استجابت دعاهای حضرت مریم علیها السلامگویی جرقه ای بود که چاشنی قلب او را منفجر کرد و سخت تحت تاثیر قرار گرفت. سالها بود تقاضای فرزندی از خدا نموده بود تا پس از او وارث او گردد ولی نتیجه نگرفته بود.شاید ذکریا علیهم السلامدیگر امید نداشت تا دارای فرزند شود زیرا هم خودش به نهایت پیری رسیده بود و هم همسرش پیر شده بود چنانکه از ابن عباس نقل شده : ((زکریا صدو بیست سال داشت و همسرش دارای نود و هشت سال بود.) )3

اما دیدار منظره میوه های بهشتی تابستانی در فصل زمستان و به عکس روح و جان او را سرشار از امید کرد و دریافت که میتواند در فصل پیری دارای میوه فرزند شود چنانکه مریمعلیها السلام در غیر فصل میوه دارای میوه های گوناگون شده است.در همین جا بود که به خدا عرض کرد :

((رب هب لی من لدنک ذریة انک سمیع الدعاء، خداوندا از طرف خود فرزند پاکیزه ای (نیز)به من عطا فرما که تو دعارا میشنوی.) )4

طولی نکشید که فرشتگان در آن موقع که او در محراب ایستاده و مشغول نیایش بود صدا زدند:

((که هان ای زکریا علیه السلامخداوند تو را به یحیی علیه السلامبشارت می دهد در حالی که کلمه خدا(حضرت عیسیعلیه السلام)را تصدیق میکند و آقا و رهبر خواهد بود و از هوی و هوس برکنار و پیامبری از صالحان است.)) 5

 

صفحه بعد 

ماهنامه الکترونیکی سیب /تیر 97

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  2
کل بازديد:  331
بازدیدکنندگان برخط:  1