نشریه الکترونیک سیب/نشریه 68/تیر 97
درباره ما

نشريه الکترونيکی روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شماره 68 


مدیر مسئول

دکتر اکبر اجرایی

سردبيـر :

دكتر پونه سروروان

  مدير اجرايي:

مریم دهقانی 

  طراحي و صفحه آرايي:

مهندس علی اکبر سلطانی
مهندس مریم دهقانی 


  ويراستار ادبي:

دكتر پونه سروروان

  همكاران نشریه:


مهندس ابوذر پاریزی
محمد شبیری 
 کوثر آزموده
ماریا آروین فر
الهه شرزه ای 


همكاران این شماره: 

دکتر حیدر صفر پور -آقای حجت اله نوایی-آقای حجت الاسلام مقامی 
دکتر فرهاد شفیعی -دکتر الهام عسکری -دکتر نرگس سالاری -خانم فرزانه رمضانی 

خانم معصومه جمشیدی -خانم فرشته چاکری -خانم افروز اسکندریه
خانم
  سمانه بهروز پور -خانم طاهره گشتاسبی -دکتر هنگامه خضری 
خانم زهرا رنجبر -خانم  مریم یارپزشکان  -خانم رحیمه اکرمی-خانم  زیبا فیروزی- 

خانم بهاره احمدی-دکتر محمد ابراهیم زحلی نژاد-خانم رویا زحلی نژاد-آقای محمد امین افتخاری


 

ماهنامه الکترونیکی سیب/ تیر  97 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  230
بازدیدکنندگان برخط:  1