نشریه الکترونیک سیب/ نشریه67/خرداد 97
مدیریت روابط عمومی
 

پخش مستقیم خبر

یکی از تاکتیک های پوشش خبری ، پخش مستقیم در رادیو وتلویزیون است. بااستفاده از این تاکتیک، توجه مخاطبان به خبرمورد نظر بیشتر جلب و آن خبر برجسته می شود.همچنین با استفاده از این تاکتیک، رسانه هم به لحاظ رعایت سرعت انتشاراخبار، در بهترین حد ممکن است وهیچ فاصله ای بین زمان وقوع و زمان انتشار آن نیست وهم اینکه با ((عینیت نمایی))، اعتماد مخاطب را جلب می کند. به عبارت دقیق تر رسانه با پخش مستقیم وهنرمندانه، مخاطبان را احتمالا به این جمع بندی می رساند که خبر مهم است ورسانه فرصت دست کاری واعمال نظر در عینیت خبر را نداشته است. بنابرین آنچه که می بینند ویا می شنوندواقعی، عینی و مهم است. حال اینکه می تواند چنین نباشد یعنی اینکه خبرغیرمهم برای اینکه دیده و شنیده شوند، زنده پوش داده شود وبا انتخاب نوع سوژه وزوایای دوربین ولوکیشن، اعمال نظر رسانه صورت پذیرد.

((اگر برهمه خصوصیات تلویزیون ((مستقیم بودن)) رویداد را بیفزاییم، به درجه ای از واقع نما بودن اطلاع دست می یابیم که هیچ وسیله خبری دیگری به آن نرسیده است.زیرا تماشاگردر همان لحظه وقوع حادثه در همان محل حادثه حضوردارد. این فوریت اطلاع رسانی تلویزیون، آخرین بی اطمینانی های تماشاگر مخاطب را ازبین می برد.چیزی را برایش تعریف نمی کنند.بلکه خودش در آنجا حاضراست وبه چشم می بیند.این واقع نمایی در اطلاع رسانی در واقع عامل مهمی است برای زمینه سازی جهت نفوذ هدف های تبلیغاتی که با استفاده از ترکیب انواع نیرنگ ها از جمله تروکاژها(تمهیدات سینمایی) انجام می گیرد. واقع نمایی تلویزیون امری نسبی است، چرا که میان تماشاگرو رویداد، دوربین ها قرار دارند که می توانند زوایای دید را برگزیند، از بعضی جنبه های واقعه غافل بمانند، روی بعضی اصرار بورزند، صداها را تغییر دهند،آنها را تقویت یا تضعیف کنند و غیره)).

پخش مستقیم علاوه بر اینکه خیلی تاثیرگذار می باشد خیلی هم در خصوص جلب اعتماد مخاطب موثر است به نحوی که در رقابت های خبری اصل بر این است که در پخش مستقیم خبر، مهم نیست که چه گفته می شود بلکه مهم این است که به صورت مستقیم از محل رویداد تصویز یا کلام، پخش می شودواین باعث اعتبار بیشتر رسانه خبری خواهدشد.

پخش مستقیم در پوشش خبری، انواع مختلفی دارد که پخش زنده سخنرانی، مراسم نحلیف، جشنواره، مذاکرات مجلس و غیره وهمچنین ارتباط زنده با خبرنگار از محل وقوع خبر با استودیو از جمله آنهاست. گزارش مستقیم خبرنگار از محل وقوع خبر، موجب افزایش جذابیت، جلب توجه، اعتبار و اعتماد مخاطبان می شود.

((نوع دیگری از ارتباط نیز حضورمستقیم خبرنگار در استودیوی خبراست که با او مصاحبه میشود.اولین وبژگی کار ارتباط مستقیم این است که خبرنگار از صحنه رویداد به طور زنده واقعه را گزارش می کند ومخاطبان نیز به این گونه گزارش ها بیشتر توجه می کنند زیرا واسطه در آن حضور ندارد واز کانال اتاق تدوین خبر نیز عبور نکرده است وامکان جرح وتعدیل وجود ندارد. ارتباط مستقیم یکی از پیشرفته ترین ودر عین حال حساس ترین حالت ارسال خبراست. در ارتباط مستقیم تلاش می کنند به شکلی ساعت را نیز اعلام کنند که در این صورت اعتماد مخاطبان به اینکه ارتباط واقعا زنده و مستقیم است، کاملا جلب می شود)).

همان گونه که اشاره شد در همه رسانه های خبری جهان، برقراری ((ارتباط زنده صداو تصویر)) به دلیل جذابیت و فواید زیادی که دارد، امری مرسون و متداول است. اما ((تشخیص مناسب هنگام برقراری ارتباط زنده، توجه به سیاست های رسانه، تسلط مجریان، رعایت زمان، هماهنگی میان مجری و خبرنگار، انتخاب مکان گزارش(لوکیشن) )) از مهم ترین اصول این ارتباط است که باید رعایت شوند.  

 

 منبع: از کتاب راهنمای پوشش خبری در رسانه ها


 

  

 

 

ماهنامه الکترونیکی سیب /خرداد   97

 

 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  214
بازدیدکنندگان برخط:  1