نشریه الکترونیکی سیب/شماره 66/اردیبهشت 97
مدیریت روابط عمومی
 
قسمت 29

ارتباطات فرایندی است:

·         پویا، زیرا پیوسته از حالتی به حالت دیگر تغییر می کند.

·         پیوسته، زیرا هرگز متوقف نمی شود.

·         برگشت ناپذیر، زیرا هنگامی که پیامی می فرستیم، نمی توانیم آن را بی اثر سازیم.

·         تعاملی، زیرا پیوسته با خود و دیگران در تماس هستیم.

·         زمینه ای (محتوایی) زیرا ارتباطات وابستگی زیادی به کل تجربه انسانی دارد. پیچیدگی ارتباطات ما را وادار می کند تا دانش و مهارت های لازم برای برقراری ارتباط را کسب کنیم و با محیط هماهنگ گردیم.

در برقراری شیوه های ارتباط به این نکته توجه داشته باشید

-          آنچه بگویید که بتوانید بنویسید.

-          آنچه بنویسید که بتوانید امضا کنید.

-          آنچه امضا کنید که بتوانید اجرا کنید.
- قبل از هر چیز ابتدا فکر کنید و به ندای درون خود گوش دهید.

 

توصیه های زیر به شما کمک می کند سریعتر فکر کنید و تصمیم بگیرید:

-          از کنار آنچه به ذهن شما خطور کرده است بی تفاوت نگذرید. آنها می توانند اطلاعات مفیدی برای شما باشند به این دلیل که مغز شما احساسات و عواطف، مزه، تصویر و بو را با هم ترکیب کرده آنها را به شکل افکاری آنی و لحظه ای در می آورد.

-          آنچه را که به ذهن شما خطور کرده است نادیده نگیرید، چرا که بعد خواهید فهمید که توجه به این نوع افکار تا چه اندازه می تواند حس زمانبندی شما را تقویت کند.

-          وقتی که نمی توانید به شکلی منطقی مشکلی را حل کنید، کار دیگری انجام دهید. این عمل موجب تحریک قوهی ابتکار شما می شود.

-          آن بخش از مغز خود را که وظیفهی دریافت و پردازش پیام را بر عهده دارد، فعال کنید. به این صورت که آرام باشید. چشم های خود را برای لحظه ای ببندید و نفس عمیق بکشید و سپس به مغز اجازه دهید اطلاعات دریافتی را پردازش و جذب کند.

 

تقسیم بندی جملات:

جملاتی که در هنگام مکالمه به کار می برید به سه دسته تقسیم می شوند:

1-      جملات واقعی/ حقیقی (مانند کشور ایران در قارهی آسیا واقع شده است).

2-      جملات اعتقادی / ارزشی (مانند به نظر من طریقهی بحث بهترین روش تدریس است).

3-      جملات استنتاجی / کنایه ای (مانند آیا سرت را پیش یک سلمانی اصلاح کرده ای؟!).

ارتباطات و مذاکره :

به طور میانگین 30درصد از زمان بیداری صرف گفت و گو می شود، سرعت حرف زدن بین 120 تا 160 کلمه در دقیقه و سرعت گوش دادن سه برابر این مقدار است.

شنونده فقط 60درصد را می شنود، 40درصد از یادش می رود و در نهایت 20درصد را درک می کند، به خاطر می سپارد و به کار می برد.

83درصد تصمیم گیری ها به وسیلهی دیدن، 11درصد به وسیلهی شنیدن، 5/3 درصد بوییدن ، 5/1 درصدحس کردن و 1درصد نیز امتحان کردن انجام می شود.

75درصد از اطلاعات در ارتباطات از طریق بینایی، 13درصد شنوایی و 12درصد سایر موارد دریافت می شود.

 

اصول ارتباط و نقش آن در مدیریت

تعاریف متعددی در مورد ارتباطات وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

-ارتباطات فرآیندی است آگاهانه یا نا آگاهانه، خواسته یا ناخواسته که از طریق احساسات، نظرات به شکل پیام های کلامی با غیر کلامی بیان می گردد، سپس ارسال، دریافت و ادراک می شود. این فرآیند ممکن است ناگهانی، عاطفی و یا بیانگر اهداف خاص باشد.

 بار مثبت یا منفی جملات:

جملاتی که در هنگام مکالمه به کار می برید، به سه دسته تقسیم می شوند:

1-      جملات با بار مثبت: خواهش می کنم هر وقت کارتان تمام شد به من خبر بدهید.

2-      جملات با بار خنثی : هر وقت کارتان تمام شد به من خبر بدهید.

3-      جملات با بار منفی : اگر به محض تمام شدن کارتان به من خبر ندهید، توی درد سر می افتید.

4-       مؤثرترین ارتباط کلامی آنجاست که بیشتر از جملات با بار مثبت استفاده کنید.

 

 

 

منبع : برگرفته ازجزوه اداره کل روابط عمومی وزارت بهداشت- فرازهایی از اصول ارتباطات و نقش آن در مدیریت دکتر محمدحسن صرافی زاده. 

 

 

 

 

  

 

 

ماهنامه الکترونیکی سیب /ازدیبهشت  97

 

 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  3
کل بازديد:  159
بازدیدکنندگان برخط:  1