نشریه الکترونیکی سیب/شماره 66/اردیبهشت 97
داستان های قرآنی


 

 

یکی از پیامبران الهی حضرت زکریا علیه السلام است نام مبارکش در قرآن هفت بار در سه سوره آمده است، زکریّا بن برخیا علیه السلام از پیامبران بنی اسرائیل بود، که سلسله نسبش به حضرت داوود علیه السلام می رسد ، او رئیس راهبان وخدام بیت المقدس بود ومردم را به شریعت حضرت موسی علیه السلام دعوت می کرد.

ازدواج حضرت زکریا علیه السلام

در میان بنی اسرائیل دو خواهر برجسته وبزرگ زاده وجود داشت ،یکی به نام«حنّه » ودیگری به نام«اشیاع»1 زکریا از اشیاع خواستگاری کرد ، وعمران که یکی از راهبان وبزرگ بنی اسرائیل بود (طبق نقلی از پیامبران بنی اسرائیل بود)از «حنّه » خواستگاری  نمود و اشیاع همسر زکریا علیه السلام گردیدوسرانجام «حنّه» همسر عمران شد.2به این ترتیب زکریا وعمران، دوشخصیت بزرگ بنی اسرائیل ، باجناق همدیگر شدند وعلاوه بر رابطه مکتبی ، رابطه خویشاوندی نیز پیدا کردند.چند سال از این ماجرا گذشت ، عمران صاحب دختری به نام مریم شد ولی زکریّا علیه السلام دارای فرزند نشد،زیرا همسرش نازا بود سرپرستی زکریا علیه السلام از مریم سلام الله علیها

سالها از زندگی عمران وهمسرش «حنّه» گذشت آنها دارای فرزندی نشدند ، «حنّه» همچون زنان دیگر آرزو داشت که دارای فرزند شود وبا دیدن کودکی احساساتش برای داشتن فرزند به جوش آمد تااینکه روزی در زیر درختی نشسته بود، پردنده ای را دید که به جوجه های خود غذا می دهد ، مشاهدی این محبت مادرانه عشق به فرزند را در دل او شعله ور ساخت و از صمیم دل از خدا تقاضای فرزند کرد ، چیزی نگذشت که دعای خالصانه او اجابت شد واو باردار شد

«این داستان ادامه دارد»

منابع:

1-     در بعضی از روایات او با نام «حنّانه» خوانده شده که مادر حضرت یحیی علیه السلام بود.(بحار ، ج14، ص202)

2-     منظور از این عمران غیر از عمران پدر موسی علیه السلام است.ومیان آنها 180 سال فاصله وجود داشت (بحار ج14ص194)

 

ماهنامه الکترونیکی سیب /اردیبهشت97

 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  4
کل بازديد:  221
بازدیدکنندگان برخط:  1