نشریه الکترونیکی سیب/شماره 64/اسفند 96
داستان های قرآنی


ادامه داستان : 

     نعمت بودن مرگ

محدّث معروف،ثعلبی در کتاب العرائس نقل می کند:نام ذی الکفل،«بشربن ایوّب»بود،خداوند بعد از پدرش ایوّب علیه السلام ،او را برای هدایت مردم روم،به پیامبری مبعوث کرد،مردم روم به او ایمان آوردند و او را تصدیق نمودند واز او پیروی کردند.سپس فرمان جهاد از طرف خداوند صادر شد،وحضرت ذی الکفل فرمان خدا را به مردم ابلاغ کرد.

مردم در مورد جهاد سهل انگاری وسستی کردندونزد ذی الکفل آمده وگفتند:«ما زندگی را دوست، ومرگ را اکراه داریم، در عین حال دوست نداریم که از خدا و رسولش نافرمانی کنیم،اگر از درگاه خدا بخواهی که به ما طول عمر بدهد ومرگ را از ما دور سازد مگر آنگاه که خودمان آن را بخواهیم ، در این صورت خدا را عباد ت می کنیم وبا دشمنانش جهاد می نماییم.»

ذی الکفل گفت:درخواست بسیار بزرگی کردید و مرا به زحمتهای گوناگون افکندید.

سپس برخاست ونماز خواند ودست به دعا برداشت وعرض کرد:«خدایا به من فرمان دادی تا با دشمنانت جهاد کنم، تو می دانی که من تنها اختیار جان خودم را دارم، وقوم من از من درخواستی دارند که به آن آگاه هستی، به خاطر گناه دیگران مرا مجازات نکن، من به خوشنودی تو از غضبت، وبه عفو تو از عقوبتت پناه می برم.»

خداوند به ذی الکفل علیه السلام چنین وحی کرد:«ای ذی الکفل ! من سخن قوم تو را شنیدم ودر خواست آنها را اجابت می کنم....»ذی الکفل وحی الهی را به قوم ابلاغ کرد.اجابت خداوند باعث شد که قوم ذی الکفل عمر های طولانی کردند، ومرگ به سوی آنها نیامد، مگر آنها که مرگ می خواستند، جمعیت آنها بر اثر افزایش فرزندان و عدم وجود مرگ، به قدری زیاد شد که زندگی آنها در فشار وتنگنای بسیار سختی قرار گرفت ، واین موضوع به قدری آنها را در رنج وزحمت افکند که از پیشنهاد خود پشیمان شده ونزد ذی الکفل آمده وگفتند:«از خداوند بخواه که هر کسی طبق اجل تعیین شده خودش بمیرد.»

خداوند به ذی الکفل وحی کرد:«آیا قوم تو نمی دانند که آنچه من بر ایشان برگزیده ام بهتراز آن است که خودشان برای خود برگزینند.»آنگاه عمرهای آنان را مطابق معمول اجل هایشان قرار داد.1

وهمه فهمیدندکه مرگ در حقیقت نعمت است.
صفحه بعد 

 
 

ماهنامه الکترونیکی سیب /اسفند 96

 


 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  382
بازدیدکنندگان برخط:  1