نشریه الکترونیکی سیب/شماره 63/بهمن 96
 

گام چهارم: ایجاد تردیدهای منطقی (فرضیات قابل بحث)

در این گام ابتدا گفتگوی بدنی خصوصی و تاثیر آن بر خلق به افراد توضیح داده می شود و دور باطل از گمانه ها تا پریشانی به افراد آموزش داده می شود. مانند اینکه؛ فرضیه های ظاهر موجب تمرکز توجه بر حوادث مرتبط با ظاهر می گردد، و این موجب گفتگوی خصوصی بدن، تفسیرها و افکاری می گردد که نهایتاً تجربه هیجانی ناخوشایندی را برای فرد بوجود می آورد. در اینجا ده گمانه بنیادی عمومی مربوط به ظاهر همچون؛ «افرادی که از نظر ظاهری جذاب هستند، همه چیز دارند»، «اولین چیز که افراد درباره من متوجه خواهند شد عیب ظاهریم است»، «ظاهر فیزیکی بیرون فرد، نشانه ای از فرد درون است»، «اگر فقط می توانستم قیافه ای که آرزو دارم داشته باشم، زندگی من شادتر بود»، «اگر مردم بدانند من واقعاً چه شکلی هستم، من را کمتر دوست خواهد داشت» و .... به چالش کشیده می شود و پاسخ های منطقی برای هر یک از این گمانه ها داده می شود.

گام پنجم: اصلاح گفتگوی خصوصی بدنی (تفکر نقاد)

در این گام تحریف های شناختی مربوط به تصویر بدنی، به عنوان رویدادهای فعال سازی که منجر به عواطف منفی تصویر بدنی می گردند، کشف و مورد چالش قرار می گیرند. تحریف های شناختی شایعی که بیشتر افراد با تصویر بدنی منفی دارند، از این قرارند؛ تحریف شناختی زیبایی یا زشتی (همه یا هیچ)، تحریف شناختی بی انصافی در مقایسه، تحریف شناختی بزرگ نمایی، تحریف شناختی بازی ملامت، تحریف شناختی اشتباه خوانی ذهنی، تحریف شناختی گفتار بدبیارانه، تحریف شناختی قید الزام (بایدی) زیبایی،و  تحریف شناختی آینه خلقی.

گام ششم: غلبه بر رفتارهای خودشکن خود

در این گام به افراد آموزش داده می شود که چگونه الگوهای رفتاری دردسر آفرین خاصی را تغییر دهند. این الگوها که موجب می شود فرد با اجتناب از برخی فالیت ها و موقعیت ها، تفکرات خودشکن خود را تایید کند. این الگوها شامل؛ اجتناب از اعمال خاص، اجتناب از مکان های خاص، اجتناب از افراد خاص، اجتناب از وضعیت های بدنی خاص، و آرایش ظاهر برای پنهان کردن نقص خیالی یا واقعی می باشد. سپس با روش حساسیت زدایی منظم و کشیدن نردبان موفقیت برای مواجهه قدم به قدم با موقعیت ها و رویدادها و افراد، افراد برای مواجهه آموزش می بینند. همچنین روش های رفتاری برای وسواس با دلمشغولی های ظاهر از روش هایی همچون؛ سد کردن آیین مندی های دلمشغولی با ظاهر، با تاخیر انداختن آیین مندی های دلمشغولی با ظاهر، محدود کردن آیین های خود، بازی شکست دادن ساعت، بازی فقط با قرار قبلی، و مقاومت بوسیله نافرمانی استفاده می گردد.

 

  گام هفتم: پرداخت حقوق بدن (اوقات خوش)

در این گام فرد آموزش می بیند تا اوقات خوشی را با بدن خود داشته باشد و رابطه خود را با بدن خود به عنوان شریک، بهبود بخشد. در این راستا از فرد خواسته می شود تا با درگیر شدن خلاقانه در ورزش های خاص برای لذت بردن و ستایش وجود جسمانی خود، اعمال تایید آمیز را به کار ببرد. همچنین فرد به تلاش های هشیارانه برای اعاده حقوق بدن خویش، با تقویت تصویر بدنی خود با تجارب مهارت و لذت می پردازد. بهبود سلامت و تناسب، بهبود حواس پنجگانه، و بهبود ظاهر با استفاده از آرایش متعادل تر از رویکردهای استفاده شده در این گام می باشد. در این گام فرد یاد می گیرد تا با نقص های احتمالی بدن خود رو در رو شده و آن ها را بپذیرد.


صفحه قبل / صفحه بعد 


ماهنامه الکترونیکی سیب /بهمن  96

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  286
بازدیدکنندگان برخط:  1