نشریه الکترونیکی سیب/شماره 63/بهمن 96
ارتباط مذهب با سلامت


 از دیر باز، پزشکان در جامعه ایرانی جایگاه ویژه ای داشته اند. این امر تا حد زیادی متكی بر طرحواره و ناخود آگاهی است که منشأ آن پیشینه تاریخی و تمدنی ماست. در تمدن ایرانی و اسلامی، پزشکان به عنوان حکیم شناخته میشدند. حکیم فردی بود که هم از لحاظ علوم دینی و اخلاقی و هم در علوم طبیعی و پزشکی تبحر داشت. از طرفی دین مبین اسلام نظر خود را در موضوع و مفهوم سلامت معطوف بر سلامت جسم نکرده و پا را فراتر از آن برده و نیاز سلامت بر ساحت های روحی را بیش از سلامت جسمانی میداند، با نظر بر قرآن کریم و روایات معصومین شاهد این مهم به وفور هستیم، امیرالمومنین علی (ع) با تشبیه پیامبر اسلام (ص) به طبیب و پزشکی که با طب خود به درمان روح میپردازد، هدف حضرت را مداوای روح و روان انسان ها میداند و در خطبه 108 نهج البلاغه در توصیف حضرت محمد اولین صفت ایشان را با این عبارت بیان می فرماید " او (پیامبر) پزشکی است که با طب خویش پیوسته در گردش است، داروها و مرهم‌های خود را به‌ خوبی آماده ساخته و ابزار داغ کردن را (برای سوزاندن‌ زخم ‌ها) تفتیده و گداخته کرده است، تا بر هر جا که نیاز داشته باشد، بگذارد؛ بر دل‌‌های کور، بر گوش ‌های کر، بر زبان ‌های گنگ، او با داروهای خویش بیماران غفلت ‌زده و سرگشته را رسیدگی و درمان می کند، همان ‌هایی که از فروغ حکمت بهره نگرفته و اندیشه خود را به انوار دانش‌‌هایی که اعماق جان را روشنی بخشد، تابان و فروزان نکرده‌ اند."

امیرالمومنین در تبین رسالت آن حضرت این نکته مهم را متذکر میگردد که پیامبر اسلام (ص) بر خلاف عرف طبیبان و پزشکانی که با جسم فیزیکی مردم در ارتباط اند و در مطب و محل کار خود به انتظار مریض می نشینند، تا بیماران به آنها مراجعه کنند، این پیامبر است که به سراغ بیماران می رود و به دنبال مداوای آنان است.

به بیان دیگر، پیامبر برای رسالتش که درمان بیماری روح و جان مردم است، رسالت فراگیر دارد، و این رسالت اقتضای آن را دارد که او به سراغ مردم برود و به دنبال درمان آنها باشد.

با نظر بر این تعریف اسلام از سلامت و مشخص شدن جایگاه ویژه درمان در دین اسلام و انتظاری که این دین از طبیب و حکیم دارد تبدیل شدن وی به انسانی فرهیخته، آگاه، دوراندیش، دل سوز و عالم است. این ویژگی ها موجب ایجاد جایگاه ویژه ای برای این قشر در جوامع اسلامی خصوصاً ایران شده است و انتظار مردم از این قشر علاوه بر سلامت جسم، سلامت روح و مداوای کامل انسان خواهد بود
ماهنامه الکترونیکی سیب /بهمن 96

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  378
بازدیدکنندگان برخط:  1