مراکز مجاز طب سنتی در استان فارس کدامند؟

ejournal ejournal

1396-10-3

سرپرست مدیریت طب سنتی و مکمل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مراکز مجاز ارایه دهنده خدمات درمانی در استان فارس را معرفی کرد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، دکتر "فرهاد شفیعی" در این خصوص، گفت: افرادي در راستاي سودجويي، به صورت غیرمجاز، اقدام به ارائه خدمات طب سنتي به شهروندان مي کنند و این دخالت ها، باعث ايجاد ضرر و زيان به بيماران شده است.

او افزود: در همین راستا از عموم شهروندان درخواست مي شود با مراجعه به مراكز درماني مجاز از خدمات طب سنتي بهره مند شوند.

او با معرفی مراكز مجاز در استان فارس، گفت: سلامتكده حكيم عمادالدين شيرازي واقع در خيابان فلسطين با مسووليت فني دكتر "جلادت"، كلينيك طب سنتي قطب الدين واقع در منطقه دروازه كازرون با مسووليت فني دكتر "وزاني"، كلينيك طب سنتي اميرالمومنين (ع) واقع در شهرك صدرا با مسووليت فني دكتر "رحيمه اکرمی" مراکز مورد تایید برای ارایه خدمات طب سنتی هستند.

سرپرست مدیریت طب سنتی و مکمل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: پزشكان متخصص طب سنتي و پزشك عمومي دوره ديده در سراسر استان فارس نیز برای ارایه خدمات طب سنتی، مورد تایید هستند.