گسترش خدمات بخش بستری پزشکی هسته ای در بیمارستان نمازی

ejournal ejournal

1396-10-3

بخش بستری پزشکی هسته ای مرکز آموزشی درمانی نمازی، به عنوان تنها بخش دولتی دارای ید درمانی، تمامی خدمات اسکن های هسته ای موجود را به صورت تخصصی در جنوب کشور انجام می دهد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، مراجعان بخش بستری پزشکی هسته ای بیمارستان نمازی، که بیشتر از شهرستان ها و استان های همجوار هستند، به علت بالا بودن دریافت اشعه ید رادیو اکتیو، باید بین یک تا سه روز بستری شوند و از آنجایی که حدود 80 درصد میزان اشعه در 24 ساعت تا 48 ساعت نخست، از بدن این بیماران دفع می شود، در این مدت بیمار تحت مراقبت های پزشکی و پرستاری قرار می گیرد که در این صورت کاهش خطر پرتوگیری در کودکان و مادران باردار کاهش می یابد.

با افزایش دو تخت به تخت های بستری پزشکی هسته ای، تعداد تخت های این بخش از چهار تخت به شش تخت افزایش پیدا کرده است که با این افزایش تخت، علاوه بر افزایش ظرفیت بخش بستری ید درمانی، امکان راه اندازی خدمات درمانی موثر دیگری، مانند "ساماریم"، "لوتشیم" و  MIBG تراپی در سطوح بالاتر و کاراتری فراهم شد.

پایان خبر