راه اندازی دومین دستگاه ERCP در مرکز آموزشی درمانی نمازی و کاهش زمان انتظار مراجعان

ejournal ejournal

1396-10-4

دومین دستگاه ERCPدر مرکز آموزشی درمانی نمازی، از چندی پیش با هدف کاهش زمان انتظار مراجعان، به بهره برداری رسیده است.

به گزارش "وب دا" در شیراز، این دستگاه با هدف تشخیص و درمان بیماران مبتلا به مشکلات مجاری صفراوی، کبد و پانکراس استفاده می شود.

تجهیزات پزشکی اتاق دوم ERCP در بیمارستان نمازی، با اعتبار پنج میلیارد و 850میلیون ریال تهیه و پس از دریافت مجوزهای لازم راه اندازی شد.

طراحی، ساخت و نصب ستون سقفی این پروژه در راستای تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل، به یکی از شرکت های ایرانی سپرده شد که صرفه جویی دو میلیارد و 650میلیون ریالی به همراه داشت.

با راه اندازی این دستگاه، مدت انتظار بیماران برای دریافت این خدمت از سه ماه به حدود یک ماه کاهش یافته است.

پایان خبر