برای شرکت در مسابقه جدول  اینجا  کلیک نمایید.  

همچنین به منظور دریافت پاسخ جدول
شماره 61 اینجا کلیک نمایید.


علاقه مندان به شرکت دراین مسابقه می توانند پاسخ های خود را 

به آدرس الکترونيکي ejournal@sums.ac.ir ارسال کنند. 

            

ماهنامه الکترونیکی سیب / دی 96