نشریه الکترونیکی سیب/شماره 62/دی 96
 
آبسه اربیت: بیمارانی که به‌علت پارگی آبسه ساب پریوستال دچار تجمع چرک در کاسه چشم می شوند، علایم پروپتوز شدید، کموزیس، افتالموپلژی و کاهش بینایی را نشان می دهند. در صورت درمان نشدن یا درمان ناکافی اغلب بینایی از دست می رود.

ترومبوز سینوس کاورنو : هنگامی که عفونت از طریق مسیرهای وریدی (معمولا“ ورید آنگولار) به سینوس کاورنو برسد، ترومبوز سپتیک آن رخ می دهد. بیماری بطور ناگهانی آغاز می شود و علایم شدید هستند. بروز حملات لرز و افزایش زیاد درجه حرارت یک قاعده است. دردی عمقی در پشت چشم ها حس می شود. بیمار سریعا“ حالت توکسیک پیدا می کند و ممکن است به حالت نیمه کما برود. علایم بیمار در چشم دو طرفه است. اعصاب جمجمه ای سوم، چهارم و ششم ارتباط نزدیکی با سینوس کاورنو دارند و در ترومبوز این سینوس درگیرمی شوند. در ابتدا فلج انتخابی اعصاب چشمی ایجاد می شود به‌عبارت دیگر علایم فلج قدم به قدم یا فقط درموارد خاصی رخ می‌دهد. این امر به افتراق ترومبوز سینوس کاورنو از سلولیت اربیت که در آن ایجاد افتالموپلژی کامل یک قاعده است کمک می کند .در نهایت هر دو چشم دچار بی حرکتی کامل، ادم پلک و کموزیس می شوند. در صورت تشخیص ندادن، بیمار ممکن است در عرض ۴۸ تا ۷۲ ساعت بمیرد . بر خلاف درمان کافی بیش از ۲۵ درصد بیماران می میرند. درمان تجویز آنتی بیوتیک های داخل وریدی است. تجویزهپارین و استرویید ممکن است سبب بهتر شدن پیش آگهی شود. هموفیلوس آنفلوآنزا شایعترین ارگانیسم کشت داده شده در عوارض چشمی سینوزیت است .زیرا اکثر این عوارض در کودکان رخ می دهد .استافیلوکوک آرئوس و استرپتوکوک ها در آبسه بطور شایع یافت می شوند .

تقریباً یک سوم تا یک دوم کشت های بعمل آمده در عوارض کاسه چشمی به علت مصرف آنتی بیوتیک ها و یا حضور بی هوازی‌ها منفی گزارش می شوند.

 

 
منابع:

1.     www.nose.ir/ar/publications/papers/18-1391-01-18-17-05-12

2.     www.hidoctor.ir/125302

3.     www.irannaz.com

4.     https://rastineh.com


صفحه قبل


ماهنامه الکترونیکی سیب /دی 96
 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  800
بازدیدکنندگان برخط:  1