مرضیه موذن

آلودگی هوا به ذرات بیولوژیکی و شیمیایی در هوا گفته می شود که می تواند هم به صورت جامد، مایع یا گاز باشد و باعث ناراحتی، بیماری یا مرگ انسان ها شود، به علاوه این ذرات ممکن است به طور طبیعی در هوا موجود باشد و یا ساخته دست انسان باشد. همچنین با آسیب زدن به گیاهان و دیگر موجودات زنده، به محیط طبیعی خسارت و آسیب وارد کند. در جو، به طور طبیعی سیستم گازی پویایی برقرار است که برای حفظ زندگی کره زمین حیاتی است. تخلیه ازن لایه استراتوسفر زمین، به علت آلودگی هوا در دراز مدت تهدیدی برای انسان و اکوسیستم زمین به شمار می رود.

خداوند، آفرینش انسان را به گونه ای قرار داده که برای زیستن، به تمامی آفریده های او نیاز دارد. از جمله این آفریده ها، هوای پاک و نیاز انسان به آن است تا بدین وسیله به حیات خود ادامه دهد. خداوند با حکمت و تدبیر خود، شرایط محیط زیست انسان را به گونه ای آفریده که تمامی مواهب دست به دست هم دهند و شرایط زیست سالم را برای او به وجود آورند. حرارت خورشید و تابش آن بر دریاها، بخار شدن آب دریاها، وزش بادها، ریزش باران، و وجود گیاهان و جنگل ها در زمین، همه برای این است که انسان از آنها به خوبی استفاده کند و به پرستش خدای تعالی بپردازد. البته زیاده خواهی های انسان همیشه برای او دردسرساز بوده و سبب شده تا نه تنها از این نعمت ها استفاده درستی نکند، بلکه با دست خود به آلوده کردن محیط زیست و از بین بردن این منابع طبیعی بپردازد.
 نامگذاری روز هوای پاک

به طور كلي در دنيا به منظور جلب توجه مردم به موضوعات مربوط به حفظ محيط زيست و تأمين زندگي سالم در راستاي نيل به اهداف توسعه پايدار، روزهاي نمادين خاصي مرتبط با حفظ محيط زيست تعيين مي گردد كه از جمله آنها روز جهاني محيط زيست، روز زمين پاك، روز هواي پاك و غيره مي باشد. روز هواي پاك در دنيا تحت عناوين مختلف از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و ... در كشورهاي مختلف نامگذاري شده و اقدامات خاصي در اين روز جهت تنوير افكار عمومي صورت گرفته است. در ايران نيز بحران آلودگي هوا در تهران و شش شهر آلوده آن شامل تبريز، مشهد، اراك، اصفهان، شيراز و اهواز، مسؤولين ستاد اجرايي كاهش آلودگي هوا را بر اين داشت تا به منظور ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه، از سال ۱۳۷۴ روز ۲۹ دي ماه را به عنوان روز ملي هواي پاك اعلام نمايند. گفتني است قدمت روز هواي پاك در ايران از كشورهاي فرانسه و ايتاليا بيشتر است. هدف از اعلام روز ملي هواي پاك ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجا كه كليد اصلي كاهش آلودگي هوا، مشاركت مردمي و افزايش هماهنگي بين بخشي است اين روز مي تواند عامل مهمي در ايجاد اين مشاركت و هماهنگي بين بخشي باشد.

 

اهمیت هوای پاک

دیدن آسمان آبی با ابرهای سفید این روزها برای بیشتر مردم، به خصوص کسانی که درابرشهرهایی چون تهران زندگی می کنند،
بی شک به یک آرزو شبیه است
.  به هر حال آلودگی هوا در اثر چهار عامل اصلی ، تشدید می یابد که عمدتاً ازعواقب صنعتی شدن محسوب می شوند :

-          زیاد شدن تعداد شهرها و ترویج فرهنگ شهرنشینی .

-          گسترش ترافیک شهری .

-          توسعه سریع اقتصادی .

-          افزایش مصرف انرژی در بخشهای دیگر.

 البته عامل اصلی آلودگی هوا در شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران، افزایش بی رویه مصرف انرژی در کشور است.


منابع آلودگی هوا
:

منابع آلوده کننده هوا به دو قسمت طبیعی و مصنوعی تقسیم بندی می شود:

1-     منابع طبیعی:

-فعالیت های آتشفشان‌ها و آتش سوزی جنگل هاگرد و غبار طبیعیدود و منوکسید کربن ناشی از آتش سوزی هاگاز رادون ناشی از کانی های زمیندرختان کاج که ترکیبات آلی را از خود متصاعد می کنند.
 

2- منابع مصنوعی:

وسایل نقلیه موتوری مشکلی اساسی هستند که دی اکسید نیتروژن را که مهمترین آلوده کننده هوا است تولید می کنند. سایر منابع مصنوعی آلوده کننده هوا عبارتند از:  زغال سنگ، صنایع مختلف آلودگی‌های ناشی از سوزاندن بقایای کشاورزی و … . 

 
 

 صفحه بعد

ماهنامه الکترونیکی سیب /دی 96