نشریه الکترونیکی سیب/ شماره 61/ آذر 96
دردهای ستون فقرات
 


دکتر قاسم ایزدی ، منصوره معلایی و حمیدرضا آریان نژاد

دردهای ستون فقرات یکی از شایع ترین و پرهزینه ترین مشکلات بهداشتی در تمام دنیا در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت می باشد و مشخص گردیده 80-60 درصد مردم در طی عمر خود، آن را با درجاتی متفاوت تجربه می کنند و نیز بیشتر از یک چهارم جمعیت کاری دنیا، حداقل یکبار در طول سال، دچار این دردها شده اند. این مشکل به عنوان شایع ترین علت ناتوانی جسمانی، دومین دلیل مراجعه بیماران به پزشک پس از سرماخوردگی، سومین دلیل انجام عمل جراحی و چهارمین دلیل بستری افراد در بیمارستان است. در انگلستان تخمین زده شده، دردهای ستون فقرات از لحاظ اقتصادی 688/10 میلیون پوند در سال از لحاظ پزشکی و هدر رفتن روزهای کاری ضرر می رساند. باید توجه داشت این دردها بیماری نیستند بلکه علامت اند، به این معنی که از نظر آناتومیکی، ستون فقرات دچار اختلال در کارکرد، به دلیل عوامل محرک درونی و بیرونی شده. پیامدها و آثار ناشی از این مشکل شامل ناتوانی، معلولیت، از دادن شغل و مرخصی های استعلاجی مکرر است که در زمینه های اجتماعی، روانی و اقتصادی به فرد و جامعه آسیب می رساند.

عوامل موثر در وقوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

اختلالات اسکلتی- عضلانی پدیده چند عاملی هستند و در نتیجه ی اثر عوامل گوناگون ایجاد می شوند. به طور کلی، تمام عوامل مؤثر و ریسک فاکتورها را می توان در چهار گروه شامل عوامل ژنتیکی، عوامل ریخت شناسی (مورفولوژیک)، عوامل روانی- اجتماعی و عوامل بیومکانیکی بسته بندی کرد. عوامل ژنتیکی و ریخت شناسی (به عنوان عوامل غیر قابل دستکاری) و عوامل روانی- اجتماعی و بیومکانیکی (به عنوان عوامل قابل دستکاری) را می توان برای پیشگیری از وقوع آسیب مورد استفاده قرار داد.

مشخص شده است که در برخی آسیب های اسکلتی- عضلانی از جمله پارگی دیسک های میان مهره ای، عوامل ژنتیکی دخیل هستند. برخی عوامل ریخت شناسی مؤثر در بروز آسیب عبارتند از سن، جنس، اندازه ی مجرای ستون فقرات و نسبت مچ دست.

در زمینه رابطه ی عوامل روانی- اجتماعی با شیوع آسیب های اسکلتی- عضلانی، تاکنون پژوهش های زیادی انجام شده است. به طور کلی، نارضایتی از کار یکی از عوامل روانی- اجتماعی است که ارتباط شدیدی با آسیب های اسکلتی- عضلانی دارد. برخی پژوهشگران نیز بالا بودن اضطراب، روان پریشی و افسردگی را در افراد مبتلا به کمر درد گزارش کرده اند. بررسی ها نشان داده اند که کمبود استراحت، سردردهای پی در پی، تنها زندگی کردن، درد معده و خستگی نمونه هایی از عوامل استرس روانی- اجتماعی هستند که در افراد مبتلا به آسیب های اسکلتی- عضلانی وجود دارد. این که عوامل روانی- اجتماعی علت بروز آسیب ها هستند و یا از علایم آن، هنوز به طور علمی و قطعی مشخص نشده است.

در گروه عوامل بیومکانیکی متغیرهای بسیاری مطرح هستند. پوسچر نامطلوب یا ثابت، اعمال نیروی زیاد و تکرار حرکت از مهمترین عوامل بیومکانیکی مؤثر در وقوع آسیب های اسکلتی- عضلانی می باشند.

1- Keriri H. Prevalence and risk factors of low back pain among nurses in operating rooms, Taif, Saudi Arabia. American Journal

of Research Communication 2013; 2 (6): 45-70.

2- Ghasemi GH,Rahimi N,Eshaghian M,Aghayari A.The Prevalence of low back pain and its relation to occupational factors and

demographic characteristics of nurses working in hospitals of social security.Journal of Research in Nursing and Midwifery

2011; 11 (2):69-76.) Persian)

3- Brittle N, Patel S, Wright C, Baral S. Randomized controlled trail on mobility and depression in care home residents.Clin Rehabi 2000; 23:346-354.

4- Kumar, S. (1999). Selected theories of musculoskeletal injury causation. In: kumar, S. (Ed), Biomechanics in Ergonomics. London: Taylor & Francis.

5- Weiser, S. (1997). Psychosocial aspects of occupational musculoskeletal disorders. In: Nordin, M., Andersson, G.B.J. and Pope, M.H. (Eds.). Musculoskeletal disorders in the workplace: Principles and practice. Moby-Year

Book, Inc.
 

ماهنامه الکترونیکی سیب /آذر 96

 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  283
بازدیدکنندگان برخط:  1