بیمارستان حافظ؛ مجری طرح مراقبت تکاملی یگانه نوزادان در کشور

ejournal ejournal

1396-8-27


بیمارستان حافظ در شیراز، یکی از چهار بیمارستان دارای بخش مراقبت ویژه نوزادان در کشور است که به عنوان مجری طرح مراقبت تکاملی یگانه نوزادان(نیدکپ) برگزیده شده است.

به گزارش "وب دا" در شیراز، رییس مرکز آموزشی درمانی حافظ شیراز با اعلام این خبر، گفت: بحث مراقبت تکاملی یگانه نوزادان(نیدکپ) از آبان 1392 در کنگره بین المللی تکامل در اصفهان آغاز شد و از آن زمان تاکنون، به پشتیبانی و حمایت یونیسف و تلاش و برنامه ریزی مستمر اداره نوزادان وزارت بهداشت، پیگیری می شود.

 

دکتر "سید مستجاب رضوی" افزود: در سال 1393 به دنبال تصمیم اداره نوزادان وزارت بهداشت و حمایت یونیسف، چهار بخش مراقبت ویژه نوزادان در کشور شامل بیمارستان حافظ شیراز، مهدیه و ولیعصر(عج) تهران و الزهرا(س) تبریز برای اجرای این طرح انتخاب شدند و در یک دوره دو ساله با حضور هر شش ماه یک بار اساتید فدراسیون بین المللی نیدکپ(NFI)، آموزش های لازم ادامه پیدا کرد.

این فوق تخصص نوزادان اضافه کرد: در نهایت، 14 نفر از این چهار مرکز موفق به دریافت گواهی بین المللی آموزش مراقبت تکاملی نیدکپ شدند.

او که به همراه "پاک روح" مسوول بخش نوزادان این بیمارستان، از دارندگان گواهی نیدکپ و مربی کشوری نیدکپ در شیراز هستند، گفت: بخش مراقبت های ویژه نوزادان حافظ به عنوان مرکز نمونه برای آموزش مراقبت تکاملی برای منطقه جنوب، جنوب غربی و شرقی کشور از سوی وزارت بهداشت مشخص شده است.

 

دکتر رضوی ادامه داد: در راستای این اهداف و با حمایت یونیسف، همایش منطقه ای با حضور سرپرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان قطب جنوب شامل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی یاسوج، بوشهر، بندرعباس، لار، گراش، فسا، جهرم، داراب، مرودشت، آباده و اقلید، با محوریت بیمارستان حافظ و با حضور مربیان کشوری شیراز و همکاری مربیان نیدکپ تبریز، بیستم تا بیست و دوم آبان در هتل چمران و بیمارستان حافظ برگزار شد.

پایان خبر