در نشست شورای عالی غذا و تغذیه دانشگاه تاکید شد:...1396-8-27

در نشست شورای عالی غذا و تغذیه دانشگاه تاکید شد: ارتقای آموزش عمومی در زمینه استفاده از مواد غذایی سالم تر 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در نشست شورای عالی غذا و تغذیه دانشگاه، بر اهمیت ارتقای آموزش در زمینه استفاده از مواد غذایی سالم تر در رژیم غذایی روزانه افراد جامعه، تاکید کرد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، دکتر "علی بهادر" بر بهره گیری از مناسب ترین راهکارها برای ارتقای سلامت غذایی در استان گفت: تجمیع فعالیت ها در حوزه های مختلف، کار بسیار مناسب و نتیجه بخشی است.

او بر تشکیل منظم نشست های این شورا تاکید کرده و با اشاره به طرح فعالیت ها در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، اجرای برنامه تغذیه در پزشک خانواده را راهکاری در راستای افزایش سلامت غذایی مردم استان دانست.

دکتر بهادر، از مسوولان حاضر در این شورای دانشگاهی خواست تا با بهره گیری از راهکارهای مناسب، اصناف تولیدکننده مواد غذایی را به تولید و ارایه مواد غذایی سالم تر تشویق کنند.

در ادامه این نشست، دکتر "هاشم منتصری"، رییس شورای عالی غذا و تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گزارشی از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده در این شورا ارایه کرد./102