نشریه الکترونیکی سیب/ شماره 61/ آذر 96
درباره مانشريه الکترونيکی روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

شماره 61 

مدیر مسئول

 دکتر احمد رضازاده

سردبيـر :

دكتر پونه سروروان

  مدير اجرايي:

مرجان طلوع 

  طراحي و صفحه آرايي:

مرجان طلوع

  ويراستار ادبي:

دكتر پونه سروروان

  همكاران تحریریه:


مهندس ابوذر پاریزی

ماریا آروین فر

کوثر آزموده

محمد شبیری 

همكاران این شماره: 

دکتر قاسم ایزدی

منصوره معلایی

حمیدرضا آریان نژاد


طیبه اله پناه زاده

پریسا آزاد

مهندس محمد مهربهشتی

رویا بلاغی

دکتر هادی علیقلی 

دكتر زهرا باقري

فاطمه محمدعلي پوريزدي

ناهيد تحيري

آتنا حفیظ

دکتر سمیرا اسفندیاری

 
فرزانه رمضانی

حمیده سخنور  


فاطمه سکندر پور

لیلا مسعودی ماهنامه الکترونیکی سیب /آذر  96


 


 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  400
بازدیدکنندگان برخط:  1