در نشست ستاد ازدواج انجام شد:...

ejournal ejournal

1396-7-26

اعضای ستاد ترويج ازدواج دانشگاه علوم پزشكي شيراز، از مدير تعالي فرهنگي دانشگاه به عنوان فعال و مروج نمونه امر ازدواج، تقدير کردند.

به گزارش "وب دا" در شیراز، در اين نشست كه با حضور ريیس دانشگاه و اعضای اصلي اين ستاد و نيز چهره هاي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي شيراز برگزار شد، اهداف و برنامه هاي آينده اين ستاد مورد بررسي قرار گرفت.

دكتر "مجتبي حيدري"، رئيس ستاد ترويج ازدواج دانشگاه علوم پزشكي شيراز، در همين رابطه گفت: با توجه به همكاري هاي نزديك و همه جانبه حجت الاسلام "علي اصغر ديمي"، مدير تعالي فرهنگي و فعاليت هاي فوق برنامه دانشگاه، با اين ستاد و حضور هميشگي در امور خير، به عنوان چهره فعال در امر ترويج ازدواج انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت.

او همكاري هاي اين چهره فرهنگي دانشگاه را در قالب كمك در تهيه و توزيع بسته هاي فرهنگي ترويج ازدواج، تهيه هزينه هاي مربوط به كتاب ويژه اين ستاد، همكاري هاي تبليغاتي و حضور در جلسات امر خير ازدواج عنوان کرد.

ستاد ترويج ازدواج دانشگاه علوم پزشكي شيراز از سال 94 آغاز به كار کرده و در سه بخش كاركنان، اساتيد و دانشجويان مشغول به فعاليت است.

هر يك از معاونت هاي اين دانشگاه در اين ستاد نماينده اي داشته و نشست هاي ستاد به صورت سه ماه يك بار برگزار مي شود.

با توجه به اينكه پیشبینی برگزاری كارگاه هاي تخصصي ازدواج در ماه های آینده، برای جذب و ترغيب مخاطبان و نيز آشنايي گروه هاي هدف با اين كارگاه ها، دو همايش بزرگ در سطح دانشگاه، با حضور اساتيد بزرگ و چهره هاي فرهنگي سطح كشور به زودی برگزار می شود.

پایان خبر