تصویب چارت سازمانی معاونت بین الملل دانشگاه...

ejournal ejournal

1396-7-29


تصویب چارت سازمانی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در وزارت بهداشت

با تصویب هیات امنای محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چارت سازمانی جدید دانشگاه که ساختار تشکیلاتی معاونت بین الملل در آن وارد شده است، به صورت رسمی ابلاغ شد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، با افزوده شدن رسمی معاونت بین الملل به چارت سازمانی دانشگاه، امکان توسعه فعالیت های بین المللی سازی دانشگاه و پیشبرد اهداف برنامه آموزش بین الملل (IEP) بیش از پیش فراهم شده است.

دکتر "نصراله عرفانی"، معاون بین الملل دانشگاه، این اتفاق را حاصل اراده و حمایت مسولان دانشگاه، تلاش همه جانبه همکاران این معاونت طی دو سال و اندی فعالیت معاونت، تلاش مستمر شورای آموزش بین الملل دانشگاه و همکاری بسیار موثر دانشکده ها و بدنه اجرایی دانشگاه به ویژه حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاه دانسته و ابراز امیدواری کرد که به ارتقای بیش از پیش جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مجامع بین المللی منجر می شود.

معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بهمن 93 با تصویب هیات رئیسه دانشگاه پایه گذاری شد و در این مدت با هماهنگی وزارت بهداشت، با ابلاغ انشایی فعالیت می کرد که در چارت سازمانی جدید دانشگاه، معاونت بین الملل با سه  مدیریت و یک اداره و در مجموع 30 ردیف شغلی، لحاظ شده است.

بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب، "مدیریت توسعه آموزش بین الملل"؛ "مدیریت روابط، رتبه بندی و اعتباربخشی بین المللی"؛"مدیریت شبکه و تبلیغات بین الملل" و "اداره امور کنسولی و ماموریت ها" از ارکان مدیریتی معاونت بین الملل دانشگاه هستند.

پایان خبر