برگزاری نشست اساتید دانشکده پرستاری و ...

ejournal ejournal

1396-7-29


برگزاری نشست اساتید دانشکده پرستاری و مامایی شیراز با معاون پرستاری وزارت بهداشت


نشست صمیمی اساتید دانشکده پرستاری و مامایی شیراز، با معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در سالن اجتماعات این دانشکده برگزار شد. 

به گزارش "وب دا" در شیراز، معاون پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این نشست با اشاره  به فعالیت های انجام شده برای ارتقای کادر پرستاری در وزارت بهداشت، گفت: تمامی زیرساخت ها به نحو بسیار مطلوب در وزارتخانه فراهم شده است.

دکتر "مریم حضرتی" به  اساتید اعلام کرد: ایده های جدید خود در ارتباط با کارگشایی کادر پرستاری را به معاونت پرستاری وزارت بهداشت، منعکس کنند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، اضافه کرد: با تمام توان تلاش می کنیم، تا برای ارتقای رشته پرستاری به زودی کارگروه های تخصصی در سراسر ایران تشکیل شود، مشکلات بررسی شود و برای ارایه راهکار به وزارت بهداشت، ارسال شود.

دکتر حضرتی، بیان کرد: تمامی سعی من این است که بتوانم در مدت چهار سالی که این امانت بزرگ به دست من سپرده شده است، سربلند بیرون بیایم و بتوانم برای پیشبرد اهداف کادر پرستاری، خدمات بی شائبه ای انجام دهم.  

او در پایان از کارکنان دانشکده، خواست تا برای پیشبرد راهکارهای عملی در دانشکده پرستاری، با رییس دانشکده که به زودی معرفی می شود، نهایت همکاری را داشته باشند./102

پایان خبر