شیراز؛ میزبان مدرسه تابستانه طب و داروسازی سنتی

ejournal ejournal

1396-6-29


مدرسه تابستانه طب و داروسازی سنتی به صورت برنامه مشترک دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن علمی دانشجویی طب و داروسازی سنتی مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران،د ر شیراز برگزار شد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، دکتر "آرمان زرگران"، مدیر دفتر مطالعات تاریخ پزشکی ایران با بیان اینکه با تعامل صورت گرفته، مدرسه طب و داروسازی سنتی به صورت دو برنامه تابستانه و زمستانه برگزار می شود، گفت: مدرسه تابستانه آن به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مرحله بعد به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در فصل زمستان برگزار می شود.

او افزود: در برنامه مدرسه تابستانه طب و داروسازی سنتی، پانزده دانشجوی پزشکی و داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و پانزده دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز گرد هم آمدند.

دکتر زرگران از برگزاری کارگاه روش ساخت داروی سنتی، ایده پردازی، استانداردسازی فرآورده های طبیعی و سنتی، فلسفه علم و نبض شناسی و نیز برنامه هایی از جمله بازدید از سلامتکده طب سنتی حکیم عمادالدین شیرازی، موزه و مرکز اسناد مطالعات علمی فرهنگی دکتر نورانی وصال و برنامه شاهنامه خوانی در طول برگزاری این کارگاه خبر داد که در روزهای پانزدهم تا هفدهم شهریور، در مجتمع ولایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

پایان خبر