نشریه الکترونیکی سیب/ شماره 59/ مهر 96
درباره مانشريه الکترونيکی روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

شماره  59 

مدیر مسئول

 دکتر احمد رضازاده

سردبيـر :

دكتر پونه سروروان

  مدير اجرايي:

مرجان طلوع 

  طراحي و صفحه آرايي:

مرجان صداقت

  ويراستار ادبي:

دكتر پونه سروروان

  همكاران تحریریه:


مهندس ابوذر پاریزی

ماریا آروین فر

کوثر آزموده

راحله نظری

محمد شبیری 

همكاران این شماره: 

دکتر عبدالرسول طالعی

دکتر محمد رضا خلیلی
 
دکتر اسکندر رحیمی ارسنجانی

حجت اله نوایی
 
طیبه اله پناه زاده

پروانه احمدی

رویا زحلی نژاد

افروز اسکندریه

فرزانه بلوری

لیلا کارگرفرد 

 مهتاب متین

فاطمه سکندرپور

عاطفه جمشیدی

دکتر پریسا کشانی 

مریم ریاستیان

یوسف حسن شاهی

رضا میرزایی

سهیلا آذری 

محمدکاظمی 
 


ماهنامه الکترونیکی سیب /مهر 96


 


 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  409
بازدیدکنندگان برخط:  1