برای نخستین بار در کشور: راه اندازی ...

ejournal ejournal

1396-5-17

برای نخستین بار در کشور: راه اندازی دستگاه تشخیص عوامل باکتریایی ایجاد عفونت در آزمایشگاه مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی استاد البرزی

 

 

آزمایشگاه مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی استاد البرزی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به عنوان نخستن مرکز در کشورف مجهز به دستگاهی جدید برای تشخیص عوامل باکتریایی ایجادکننده عفونت در بیماران و تعیین آنتی بیوتیک مناسب برای درمان این عفونت ها شد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، دکتر "محمدهادی ایمانیه" رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین رونمایی از این دستگاه، تاکید کرد: لازم است مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی استاد البرزی، عملکردی از دستگاه فونیکس و تجزیه و تحلیل آن که گویای یک کار عالمانه برای پیشرفت دانشگاه است را به صورت ماهیانه به دانشگاه ارایه دهد.

 

 

رییس مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، دستگاه فونیکس را تکمیل کننده سیستم کشت خون معرفی کرد که میکروب ها را گروه بندی و شناسایی کرده و به صورت اتوماتیک حساسیت میکروب ها به نوع آنتی بیوتیک را پیدا می کند و در مدت بسیار کوتاهی گزارش می دهد.

دکتر "عبدالوهاب البرزی"، افزود: در این دستگاه خطای دست تکنسین وجود ندارد و دستگاه به صورت اتوماتیک، نوع میکروب و حساسیت آن به نوع آنتی بیوتیک را مشخص می کند، همچنین سرعت آن بیشتر است و زمان کمتری صرف می شود و پزشک سریع تر می تواند آنتی بیوتیک موردنیاز بیمار را با دقت زیاد آغاز و از خطای آزمایشگاه پیشگیری کند که این امر ارزش بسیار بالایی در روند درمان دارد.

او یادآور شد: این نخستین دستگاهی است که در ایران به کار گرفته شده و امیدواریم بتوانبم به بهترین نحو از این دستگاه برای خدمت رسانی به مردم و سلامتی آنها استفاده کنیم.

 

 

مدیر داخلی مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی استاد البرزی نیز گفت: این دستگاه برای تشخیص عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت در بیماران و تعیین آنتی بیوتیک مناسب برای درمان این عفونت ها، به کار می رود.

دکتر "بهمن پورعباس"، افزود: این دستگاه قادر است در زمانی کوتاه، نوع ارگانیزم را تشخیص و نوع آنتی بیوتیک مناسب برای درمان را مشخص کند و در اختیار پزشک قرار دهد که این امر می تواند باعث کاهش زمان بستری بیمار، کاهش مقاومت ارگانیزم هایی که در بیمارستان ایجاد عفونت می کنند و نیز موجب کاهش کنترل عفونت در بیمارستان ها شود.

او ادامه داد: این دستگاه برای نخستین بار در کشور، در مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی دکتر البرزی، به کار گرفته شده که خدمات بسیاری به بیماران ارایه می دهد.

دکتر پورعباس، اضافه کرد: دستگاه فونیکس با همت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با اعتبار حدود 250 میلیون تومان خریداری شده است.

پایان خبر