نشریه الکترونیکی سیب/ شماره 58/ شهریور 96
درباره ما



نشريه الکترونيکی روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

شماره  58 

مدیر مسئول

 دکتر احمد رضازاده

سردبيـر :

دكتر پونه سروروان

  مدير اجرايي:

مرجان طلوع 

  طراحي و صفحه آرايي:

مرجان صداقت

  ويراستار ادبي:

دكتر پونه سروروان

  همكاران تحریریه:


مهندس ابوذر پاریزی

ماریا آروین فر

کوثر آزموده

راحله نظری

محمد شبیری 

همكاران این شماره: 

دکترحمید نعمتی

حجت اله نوایی

 دکتر مجید چهارده چریک

عفت هادی زاده

 
ساراجوادپورنوبندگانی

 
دکتر بهمن ناظم زادگان
 
طیبه اله پناه زاده

دکتر سیمین رضایی

نسترن عباسی

رویا زحلی نژاد

افروز اسکندریه

یلدا کوه بر

آزاده رضایی

مریم تقی پور

رامين خليقي 

سعید آقاجانیان

محبوبه آموزگار
  
پریسا آزاد



 


ماهنامه الکترونیکی سیب /شهریور  96


 














 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  2
کل بازديد:  194
بازدیدکنندگان برخط:  1