نشریه الکترونیکی سیب/ شماره 56/ تیر 96
اختلال های اضطرابی در کودکی
 

 نازنین کریمی

كودكان را نبايد "بزرگسالان كوچك" برشمرد. آنها، نه تنها از نظر جسماني كوچك ترند، بلكه از لحاظ عاطفي هم به بلوغ نرسيده اند و شگفت نیست که شناختي از مسائل روانشناختي خود نداشته باشند. توجه به رشد جسمی، هیجانی، روانی و رفتاري کودکان همواره از سوي اندیشمندان و پژوهشگران مورد تأکید بوده است. به گونه اي که در 25 سال اخیر مسائل و مشکلات رفتاري، اجتماعی و هیجانی کودکان به عنوان یکی از  موضوع هاي عمده و اصلی روان پزشکی و روان شناسی مطرح بوده است . اختلالات اضطرابي با شيوعي به ميزان 5 تا 17 درصد، يكي از متداول ترين اختلالات روانپزشكي در دوره كودكي بوده است و اغلب توسط كودكان سنين مدرسه تجربه مي شود. این درحالی است که دخترها بیشتر از پسرها به اختلالهاي اضطرابی دچار می شوند. تعاریف متعددي از اضطراب وجود دارد: برخی به ترس بیش از حد در موقعیت هاي واقعی یا تخیلی، ترس بر اتفاق ناگوار درحال وقوع یا تجربه اي که به زودي اتفاق خواهد افتاد اشاره میکنند، درحالی که اضطراب بر ترسی توجیه ناپذیر دلالت دارد. ویژگی اصلی اضطراب، نگرانی است که عبارت است از دلواپسی بیش از حد درباره ي موقعیت هاي داراي پیامدهاي نامطمئن. کودکان دچار اختلال هاي اضطرابی، موقعیت هاي تحصیلی پایین تر، مشکلات ارتباط با همسالان و ضعف در تواناییهاي اجتماعی دارند.  شکل هاي معمول اختلال هاي اضطرابی عبارتند از: اختلال اضطراب جدایی، اضطراب تعمیم یافته، هراس از مکان هاي باز، هراس اجتماعی است،

اضطراب به ميزان كم غالبا" اثرات سازندگي دارد و بهعنوان محركي براي خلاقيت، حل مسائل و فعاليت مؤثر مي باشد ولي اگر اضطراب شدت يابد سبب از كار افتادگي فرد می شود، او را بيقرار و ناراحت مي كند. اضطراب كودك خصوصا" هنگاميكه كودك ديگري متولد مي شود، شدت مي يابد، زيرا او احساس طرد- شدگي نموده، تصور مي كند محوريت خود را از دست داده است و ديگر او را دوست ندارند يا كنار گذاشته شده است. اثرات اضطراب در رفتار اجتماعي و فعاليت ذهني كودك ظاهر مي شود. پسران مضطرب ناكفايتي و احساس نا ايمني خود را در فعاليت هاي اجتماعي و بازي نشان داده و تمايل به بازي هاي ابتدايي و كودكانه تر دارند.


نشانه هاي متداول در اختلال هاي اضطرابی در کودکی

شناختی

رفتاری

جسمی

اختلال در تمرکز، واکنش بیش از حد به رویداد هاي کم اهمیت، اختلال درحافظه، نگرانی، زودرنجی، کمال گرایی، تفکر جزمی،گوش به زنگی افراطی، ترس از دست دادن کنترل، ترس از شکست، اختلال در حل مسأله و عملکرد تحصیلی

کم رویی،کناره گیري، نیاز دایم به اطمینان خاطر دوباره، پرسش مکرر سؤال، نیاز به اجتناب از شباهت، تند حرف زدن، صحبت بیش از حد، ناآرامی و بی قراري، عادات رفتاري مثل کشیدن یا پیچاندن مو، شتابزدگی


لرزیدن، افزایش ضربان قلب، عرق کردن بیش از حد،کوتاه بودن تنفس، سرگیجه و تاري دید، درد یا ناراحتی در قفسه ي سینه، سرخ شدن صورت، تهوع،استفراغ، اسهال، گرفتگی عضلانی، اختلال در خواب،


 


صفحه بعد

 

ماهنامه الکترونیکی سیب/ تیر 96

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  341
بازدیدکنندگان برخط:  1