نشریه الکترونیکی سیب/ شماره 56/ تیر 96
تغييرات تيرویيد در بارداري


 

سعيدآقاجانيان/ سعيد اژدري/ محمد شيردل


مقدمه:

هورمونهای تيرویيد تغييرات زيادی در طول عمر میکند و می تواند اثرات بسيارجدی برای سلامتی انسان داشته باشد. بارداری با ايجاد تغييرات هورمونی ومتابوليكی متعدد، به يكسری تغييرات فيزيولوژيک در بدن منجر میشود و تأثير عميق، اما برگشت پذيری بر روی غده تيرویيد و عملكرد آن دارد. بارداری در واقع يک حالت تحريک بيش از حدتیروییدمی باشد که به افزايش در اندازه تيرویيد به ميزان 10درصد در مناطق با يد کافی و20-40 درصد در مناطق دچار کمبود يد منجر می شود.تغييرات هورموني و نيازهاي متابوليكي متعددي در زمان بارداري رخ مي دهند كه بر عملكردتیروییدمادر تاثير پيچيده اي اعمال مي نمايند. در كل بيماري هايتیروییدشايع مي باشند. شيوع پرکاريتیروییددر زنان ۵ در هزار و کمکاري تیروییدحدود ۳ در هزار نفر است. با توجه به شيوع قابل توجه بيماري هايتیروییددر زنان طي سنين باروري، شيوع اين بيماري ها از جمله تيروئيديت مزمن، كم كاري تيروئيد، بيماري گريوز و غيره در زنان باردار نيز بالا است. به منظور درك بيشتر روندهاي پاتولوژي كه غده يتیروییدرا درگير مي نمايند، آگاهي از روندهاي فيزيولوژي از جمله تغييرات آزمون هاي عملكرد تيروئيد، حجم تيروئيد، تغيير سيستم ايمني، و اكونومي يد در دوران حاملگي ضرورت دارد.افزايش داده هاي به دست آمده از تغييرات فيزيولوژي  و ايمني شناسي  بارداري و هم چنين، حساس تر شدن آزمون هاي عملکردتیرویید بر اهميت تشخيص و درمان مناسب زنان مبتلا به بيماري هاي تیروییددر دوران بارداري افزوده است. زنان باردار كه تیروییدطبيعي دارند تغييرات زيادي را در نياز به هورمون هاي تیروییددر زمان بارداري پيدا مي كنند.


کم
کاری تیرویید و پیامدهای بد بارداری و جنینی:


تغييرات
فيزيولوژيكی بارداری می تواند برخی علایم و نشانه های کم کاری تيرویيدی از قبيل خستگی، اضطراب، يبوست، کرامپ های عضلانی و افزايش وزن را تقليد کنند و در نتيجه تشخيص کم کاری تیرویید با مشكل روبرو شود. به علاوه، بيشتر نشانه های کم کاری تیرویید می تواند اغلب توسط وضعيت های همراه با افزايش متابوليسم بارداری پنهان شود؛ بنابراين تغييرات هورمونی تیرویید در بارداری طبيعی می تواند با تشخيص کم کاری تیرویید اشتباه شوند و در نتيجه تفسير تست های تيرویيدی، نيازمند محدوده مرجع خاص مبتنی بر، جمعيت خاص است. در نظر گرفتن حد آستانه TSH بر اساس سن بارداری از مطالعات مبتنی بر جمعيت های بزرگ، بهترين راه برای افزايش دقت تشخيص کم کاری تیرویید در بارداری است.
کم کاری تیروییددر بارداری بسيار رايج است. حدود 2-3 درصد از زنان باردار به کم کاری تیرویید مبتلا مي شوند.  در حالی که علت اصلی کم کاری تیروییددر بارداری در سرتاسر جهان، کمبود يد است. در مناطقی که مصرف يد کافی است، شايع ترين علت ايجاد التهاب تيرویيد، خود ايمنی است.


تظاهرات
باليني:

علايم و نشانه هايي مانند افزايش وزن، افزايش حساسيت به سرما و پوست خشك ممكن است احتمال كم كاري تیرویید را مطرح کنند، اما علايمي مانند احساس ضعف و بي حالي، خواب آلودگي و يبوست ممكن است با تغييرات زمان بارداري تداخل داشته  باشد و مورد توجه قرار نگيرد. به دليل اين كه بيشتر بيماران بدون علامت هستند، توجه به علايم و نشانه هاي جزيي و بررسي سيستماتيك بيمار در اولين ويزيت پري ناتال ضروري به نظر مي رسد.

صفحه بعد

 

ماهنامه الکترونیکی سیب/ تیر 96

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  2
کل بازديد:  466
بازدیدکنندگان برخط:  1