نشریه الکترونیکی سیب/ شماره 56/ تیر 96
علل مرگ ومیر زود هنگام

هنگامه خضری/فاطمه فرجی
یکی از مولفه های مهم در برنامه ریزی های مربوط به سلامت هر جامعه، آمار و علل مرگ ومیر در آن جامعه است. شناسایی الگو وعلل بروز مرگ ومقابله با عوامل سبب ساز آن، یکی از مناسب ترین راهبردها برای تأمین سلامت و کاهش مرگ های زود هنگام و در نهایت افزایش طول عمر توأم با سلامتی بشر است. بدین منظور باید الگوی مرگ در جامعه شناسایی شود و برای مقابله با این علل مرگ نابهنگام جمعیت 30تا 70 سال چاره ای اندیشید و با آن مقابله کرد. کثرت جمعیت، مولد بودن این گروه سنی در جامعه، نقش والد در خانواده و مولد در جامعه، تأثیر رفتارهای سلامتی این گروه بر ابعاد مختلف سلامت خانواده، تأثیر مخاطرات سلامت، مرگ ومیر و ناتوانی های این گروه سنی (الگوی رفتاری در خانواده،مدیریت سلامت خانواده و تأثیر مرگ ومیر و ناتوانی این گروه بر حیات، پویایی و سلامت  سایر افراد خانواده از جمله کودکان، نوجوانان وسالمندان) از مواردی است که اهمیت برنامه ریزی برای این گروه را نشان می دهد. همچنین تأمین و ارتقا ی سلامت این گروه ضامن سالمندی سالم همین گروه می باشد که در سالهای آتی به جمعیت سالمند کشور اضافه می شوند.

بیماریهای غیر واگیر اغلب با گروه های سنی مسن تر در ارتباط هستند، اما شواهد نشان می دهد که 16 میلیون از تمام مرگ ومیر ها ی نسبت داده شده به بیماری های غیر واگیر قبل از سن 70 سالگی رخ می دهند. کودکان، میانسالان، و سالمندان  همه در برابر عوامل خطری که باعث بروز بیماری های غیر واگیر می شوند آسیب پذیر هستند که این خطرات می توانند یا از راه رژیم غذایی نا سالم، نداشتن تحرک بدنی و قرار گرفتن در معرض دود سیگار به وجود آیند یا ناشی از اثرات سوءمصرف الکل باشند. این بیماری ها به وسیله نیروها و عواملی ایجاد می شوند که عبارتند از: افزایش سن، گسترش برنامه ریزی نشده و سریع شهر نشینی، جهان شمول شدن شیوه های زندگی ناسالم مانند رژیم غذایی ناسالم، ممکن است در افراد به شکل فشار خون، افزایش قند خون و چاقی خود را نشان دهد. این موارد به عنوان" عوامل خطر میانی "نامیده می شوند که می توانند به بیماری های قلبی عروقی منجر شوند."عوامل خطر رفتاری "مصرف دخانیات، نداشتن فعالیت بدنی، رژیم غذایی ناسالم، و مصرف

الکل خطر ابتلا به بیماری های غیر واگیر را افزایش می دهد. این رفتارها به چهار تغییر کلیدی متابولیک منجر می شوند که عبارتند از: پرفشاری خون، اضافه وزن /چاقی، افزایش قند خون و افزایش چربی.

 

صفحه بعد

 

ماهنامه الکترونیکی سیب/ تیر 96

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  473
بازدیدکنندگان برخط:  1