نشریه الکترونیکی سیب/ شماره 56/ تیر 96
درباره مانشريه الکترونيکی روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

شماره  56

مدیر مسئول

 دکتر احمد رضازاده

سردبيـر :

دكتر پونه سروروان

  مدير اجرايي:

مرجان طلوع 

  طراحي و صفحه آرايي:

مرجان صداقت

  ويراستار ادبي:

دكتر پونه سروروان

  همكاران تحریریه:


مهندس ابوذر پاریزی

ماریا آروین فر

کوثر آزموده

الهام پاکزاد

 

همكاران این شماره: 

حجت اله نوایی

دکتر جمشید جهانی

دکتر هنگامه خضری

فاطمه فرجی


مرضیه عطاءالهی

رضیه شناور

گوهر صداقت

زهره هادیان

 
فاطمه زارعی 


سعيدآقاجانيان

سعيد اژدري


محمد شيردل

افروز اسکندریه


 

 


ماهنامه الکترونیکی سیب /تیر ماه 96


 


 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  466
بازدیدکنندگان برخط:  1