نشریه الکترونیکی سیب - شماره 50 - دی 1395
 سیمین تاج دهقانی

خشم چيست ؟

خشم يك هيجان انساني كاملاً بهنجار و معمولاً مفيد است. اما وقتي كه از كنترل فرد خارج مي شود،‌ تخريب كننده ميشود، خشم مي تواند مشكلاتي در محل كار،‌ در روابط بين فردي،‌ و بهطور كلي در كيفيت زندگي شما بهوجود بياورد.

ارايه تعريفي از خشم بسيار دشوار است. زيرا افراد از نظر زمان و علت خشم و نحوه واكنش به آن كاملاً متفاوت هستند. هيجان هايي كه غالباً همراه با خشم هستند عبارتند از عصبانيت،‌ خشونت،‌ خصومت،‌ كينه توزي،‌ غضب،‌ تنفر،  تحريك،‌ حسادت،‌ رنجش،‌ غرض،‌ تحقير و ناراحتي است. چون تعاريف و تجارب ما از احساسات متفاوت است،‌ توصيف دقيق آن ها غير ممكن است.

خشم چه زيانهايي در پي دارد؟

با توجه به اين كه خشم واكنشي قابل پيش بيني نسبت به بدرفتاري ديگران است،‌ پس قابل درك است كه همه ما گاهي خشمگين شويم. وقتي شما از چيزي عصباني مي شويد،‌ دليلي ندارد كه خود را تحقير كنيد. براي مقابله با خشم  از سبك مقابله اي سركوب گرانه (بازدارنده) استفاده نكنيد و آنقدر هم احساسات خود را انكار نكنيد كه نتوانيد كاري در مورد آن انجام دهيد. در عوض بررسي كنيد كه آيا سبك هاي مقابله اي شما مناسب هستند يا نه. خشم ممكن است به مشكلات اجتماعي و جسمي منجر شود. مضرات خشم شامل استرس روان شناختي‌، پرتنشي و ناراحتي هاي بدني همراه با خشم است. احساس درماندگي، تنهايي و انزوا از جمله پي آمدهاي اجتماعي خشم است. برخي كارشناسان بر اين باورند كه خشم سركوب شده،‌ علت زيربنايي اضطراب و افسردگي است. خشم سركوب شده ارتباطات بين افراد را مي گسلد؛ بر الگوهاي رفتاري و تفكر تاثير مي گذارد و مشكلات جسماني متعددي نظير پرفشاری خون،‌ مشكلات قلبي،‌  سردرد،‌ اختلالات پوستي و مشكلات گوارشي ايجاد مي كنند. اين مشكلات زماني بدتر مي شوند كه بين خطر خشم غيرقابل كنترل و جنايت،‌ بدرفتاري جسماني و هيجاني و ساير رفتارهاي خصمانه پيوندي برقرار شود.

دلايل بر انگيخته شدن خشم چيست؟

دلايل بر انگيخته شدن هيجان خشم در افراد موقعيتهاي مختلف متفاوت است. اما بطور كلي مي توان آنها را به دو دسته دلايل بيروني و دروني تقسيم كرد :

دلايل بيروني به مجموعه عوامل مربوط مي شود كه موجب بر انگيخته شدن خشم در فرد مي شود و اين عوامل به جهان بيروني فرد بر مي گردد و معين و مشخص هستند. براي مثال پايمال گشتن حقوق،‌ بي حرمتي ها،‌ آسيب يا از دست رفتن دارايي،‌ درگيري هاي زناشويي و ... .

دلايل دروني: گاهي نمي توان براي خشم افراد يك عامل بيروني در نظر گرفت يا به عبارتي هيچ عامل بيروني مشخصي وجود ندارد كه تبيين كننده خشم فرد باشد. معمولاً چنين خشمي ناشي از دنياي دروني فرد است . براي مثال خشم ناشي از انتظارات نابجا از خود و ديگران، خشم ناشي احساس مقصر بودن و ... .

 

چه افرادي بيش از ديگران مستعد خشمگين شدن هستند؟

1-     افرادي كه نياز مبرم و سيري ناپذيري براي كامل بودن دارند.

2-     افرادي كه ترس شديدي از خطا كار بودن و در اشتباه بودن دارند.

3-     افرادي كه نياز شديدي به كنترل كردن ديگران دارند.

4-     افرادي كه از شنيدن عقايد نو يا متفاوت با عقايدشان هراس دارند.

5-     افراي كه از رها كردن موضوع با حال خود بيم دارند.

6-     افراي كه نياز شديد و مفرطي به مورد پذيرش قرار گرفتن و تاييد ديگران دارند.

7-     افرادي كه تصور مي كنند همواره بايد با صلابت،‌ شجاع،‌ قدرتمند و قوي بهنظر برسند.

8-     افرادي كه از تجربه كردن احساسات ناخوشايند هراس دارند.

9-     افرادي كه اعتماد بهنفس پاييني دارند.

10-افرادي كه تحمل آنها نسبت به ناكامي ها اندك مي باشد.

11-افرادي كه از مورد انتقاد واقع شدن هراس دارند.

 

صفحه بعد

 

ماهنامه الکترونیکی سیب/ آذر ماه 95

 

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  491
بازدیدکنندگان برخط:  1