نشریه الکترونیکی سیب - شماره 50 - دی 1395
مسمومیت 

زهرا جهاندارپور

بسیاری از مواد شیمیایی که روزانه مورد استفاده قرار می گیرند یا در خانه نگهداری می شوند برای اعضای خانواده مخصوصاً کودکان مضر هستند.در دنیا سالیانه بیش از یکصد میلیون نفر مسموم می شوند که بیش از 90 میلیون نفر آنها را کودکان شامل می شوند از این تعداد موارد زیادی به مرگ منجر می شود.

سموم شایع عبارتند از: داروها، پاک کننده ها، حشره کشها، سموم گیاهی، مواد آرایشی، نفتالین و سوختها از جمله نفت.


اپيدميولوژي مسموميت

نسبت مرگ جهاني ناشي ازمسموميت براي كودكان زير 20 سال، 8/1 درهر 100 هزارنفر است. براي كشورهاي پردرآمد اين ميزان 5/0 در هر 100 هزار نفر و براي كشورهاي متوسط وكم درآمد چهار برابر بيشتر يعني دو در هر 100 هزار نفر است. در بين كودكان 1 تا 14 سال، مسموميت دررده چهارم بعدازسوانح جاده اي، آتش سوزي و غرق شدگي است و در بين 19-15  ساله ها مسموميت به عنوان سيزدهمين علت اصلي مرگ و مير مي باشد. در كشور ما بر اساس نظام مراقبت مرگ كودكان 59-1 ماهه از سال 1389-1386 بهطور متوسط 7 %از موارد فوت ناشی از حوادث و سوانح غیرعمدی در کودکان به دليل مسموميت بوده است.


ارتباط مسموميت با سن مسموميت

مسموميت با سن ارتباط قوي دارد. كودكان زير 5 سال بيش ازساير كودكان در معرض خطر مسموميت قراردارند. نسبتهاي مرگ ومير در نوزادان دربيشترين حد است و با افزايش سن تا 14 سالگي كاهش مي يابد، بعد از آن دوباره در كودكان 15 سال به بالا افزايش مي يابد.  نوزادان و كودكان خردسال نسبت به بچه هاي بزرگتر، به زمين نزديك‌ترند و اشياي كوچك را به دهان مي گذارند در نتيجه در معرض خطر زیاد مجاورت با سموم باقيمانده در خاك يا گرد و غبار كف اتاقها مانند مرگ موشها و حشره‌كشها هستند. مسموميت غيرمهلك دربين كودكان يك تا چهار ساله بسيارمتداول است. ميزان مسموميت كودكان به طورقابل توجهي در حدود دو سالگي افزايش مي يابد. دركشورهاي بادرآمدمتوسط وكم درآمد،كودكان زير يكسال با بيشترين ميزان مسموميت مرگبار روبرو هستند.


ارتباط مسموميت با جنس

در تمامي مناطق جهان پسران بيشتر از دختران مسموم مي شوند. به منظور پیشگیری از مسمومیت دستورات زیر را رعایت کنید:


-         تمام سموم و مواد خطرناکی که در منزل دارید در جایی دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار دهید.

-         پس از استفاده، در ظرف دارو و سموم را محکم بسته و در جای مطمئن قرار دهید.

-         سموم و داروهای غیر قابل استفاده و غیر لازم را از بین ببرید.

-         آگاهی کامل از نوع سم و دارو لازم است.

-         سموم و مواد شیمیایی پاک کننده و شوینده را در یک محل مطمئن و خاص نگهداری کنید.

-         بر روی ظروف سموم و داروها برچسب مناسب بزنید.

-         به یاد داشته باشید قرص های تقویتی و مسکن نیز برای کودکان می توانند خطرناک باشند.

-         برای نگهداری داروها در منزل از قفسه ای که قفل دارد استفاده کنید.

-         پس از سم پاشی ساختمان ، حداقل 24 تا 48 ساعت منزل را ترک کنید.

-         محصولات و مواد سالم، ایمن و استاندارد را انتخاب و خریداری کنید.
 صفحه بعد

 

ماهنامه الکترونیکی سیب/ دی ماه 95

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  1
کل بازديد:  365
بازدیدکنندگان برخط:  1