در کارگاه آموزشی مدیران معاونت توسعه ...

ejournal ejournal

1395-9-24

در کارگاه آموزشی مدیران معاونت توسعه و مدیران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز بررسی شد/ راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان

 

دومین کارگاه آموزشی ویژه مدیران توسعه و مدیران بیمارستان ها، در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، مدیر نوسازی و توسعه سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: در نخستین کارگاه آموزشی، مسایل مختلف مربوط به واحدها مطرح شد، که پس از نظرسنجی و بر اساس اولویت بندی موضوعات، بحث انگیزه بیشترین رای را کسب کرد و به همین دلیل، دومین کارگاه با موضوع انگیزش برگزار شد.

دکتر "حامد فصیحی نیا" افزود: این کارگاه ها در راستای ایجاد خلاقیت و بحث بازآموزی مدیریت برای مدیران برگزار می شود و امیدواریم موضوعات مدیریتی و مباحث مربوط به ایجاد انگیزه، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 

او اضافه کرد: در این کارگاه آموزشی، راهکارهای مدیریتی برای ایجاد انگیزه در کارکنان جهت انجام بهتر و با کیفیت تر فعالیت ها، بررسی و آموزش داده می شود.

دکتر فصیحی نیا، در زمینه ضرورت برگزاری این کارگاه های آموزشی، گفت: بحث آموزش، یک بحث مستمر و مداوم است، که باید به دلیل اینکه مطالب فراموش نشود، تکرار شوند، همچنین یافته های جدیدی وجود دارد که باید در این کارگاه ها آموزش داده شود و برنامه مداومی برای آموزش وجود داشته باشد، که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم، برای گروه های مختلف آموزش های تخصصی و عمومی در حوزه های مختلف برگزار می شود.

 

مدیر نوسازی و توسعه سرمایه انسانی دانشگاه، افزود: بحث نظام پیشنهاد، بحث خلاقیت در همه کارکنان و تغییر در دیدگاه و تغییر نگرش است، در این راستا تلاش داریم دیدگاه مدیران و کارکنان را به گونه ای تغییر دهیم، تا کارها با حساسیت و تعهد بیشتری انجام شود.

با توجه به اینکه بحث خلاقیت و تغییر نگرش دیدگاه در این کارگاه ها مطرح است، تلاش می کنیم مکان برگزاری کارگاه هم متفاوت باشد، به همین دلیل برای برگزاری این کارگاه، منزل تاریخی مرحوم محمد نمازی انتخاب شد.

پایان خبر