اعزام 5 استاد مشاور شاهد و ايثارگر دانشگاه ...

ejournal ejournal

1395-9-23

 

اعزام 5 استاد مشاور شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز به كارگاه آموزشی ويژه اساتيد مشاور شاهد و ايثارگر كلان منطقه پنج کشور

 

كارگاه آموزشی ويژه اساتيد مشاور شاهد و ايثارگر كلان منطقه پنج، با عنوان "توانمند سازي مهارتهاي مشاوره اي و آموزشی"، برگزار شد.

به گزارش وب دا در شیراز، در اين كارگاه، مطالبی در زمينه آيين نامه هاي دانشجويي از سوی "پوران بهلولي" كارشناس آموزش اداره كل شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت و در خصوص امور روانشناسي و مشاوره صحيح از سوی دكتر "بوستاني پور" عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمی، تدريس شد.

دكتر "سيد محمد شفيعي" گروه بيوشيمي، دكتر "فرامرز امين لاري" مدير گروه زبان، دكتر "فرخنده شريف" ريیس دانشكده پرستاري، دكتر "مريم كارانديش" دانشكده دندانپزشكي و دكتر "ريحانه ابراهيمي" دانشكده دندانپزشكي، پنج استاد  مشاور شاهد و ايثارگر كلان منطقه پنج، از دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بودند.

كارگاه آموزشی ويژه اساتيد مشاور شاهد و ايثارگر كلان منطقه پنج، به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، برگزار شد.

پایان خبر