صنف رستوران ها و بيرون برهاي شيراز به ...

ejournal ejournal

1395-9-21

صنف رستوران ها و بيرون برهاي شيراز به مشاركت در طرح رستوران دوستدارسلامت دعوت شدند

مرکز بهداشت شهدای والفجر شیراز با برپایی نشست آموزشی با حضور اعضای صنف رستوران ها و بيرون برهاي شيراز، آنان را به مشارکت در طرح رستوران دوستدار سلامت، دعوت کرد.

به گزارش "وب دا" در شیراز، رییس مركز بهداشت شهداي والفجر، در آستانه بسيج آموزشي تغذيه سالم که از بیست و نهم آذر در استان آغاز می شود، گفت: طرح رستوران دوستدار سلامت از ابتداي امسال از سر گرفته شد که در قالب اين طرح، سه رستوران در محدوده مرکز بهداشت شهداي والفجر، براي ورود به جرگه رستوران های دوستدار سلامت، دارای شرایط لازم بودند.

دكتر "عبدالحسين فرح بخش" ادامه داد: برای گسترش اين برنامه، واحد بهبود تغذيه اين مركز با همكاري واحد بهداشت محيط، با دعوت 20 عضو صنف رستوران ها و بيرون برها، در نشستی آموزشي، اهداف طرح رستوران دوستدار سلامت و چک ليست هاي تغذيه اي و بهداشت محيطي را آموزش دادند.

او افزود: در قالب اين برنامه، رستوران ها در زمينه بهداشت و نگهداري مواد غذايي آموزش هاي لازم را فرا گرفتند و مزاياي ورود به طرح به رستوران ها ارایه شد.

 

دكتر فرح بخش با بیان اینکه رستوران ها و بيرون برها براي ورود به برنامه رستوران دوستدار سلامت مي بايست پس از احراز حداقل شرايط بهداشت محيطي، به واحد بهبود تغذيه مركز بهداشت شهداي والفجر معرفي شوند، گفت: سپس اين رستوران ها مورد مشاوره واحد بهبود تغذيه قرار گرفته، پس از رعايت شرايط تغذيه اي معين شده، واجد شرايط رستوران دوستدار سلامت مي شوند.

او اضافه کرد: عمده ترين تغييرات مورد انتظار در اين رستوران ها، كاهش ميزان نمک، روغن و شكر و بهبود روش هاي طبخ مواد غذايي است.

ریيس اين مركز بهداشت در خصوص تاثير اين فعاليت بر سلامتي مردم، گفت: ارتقای آگاهي مديران رستوران ها و بيرون برها، سبب بهبود كيفيت بهداشتي و تغذيه اي غذاهاي طبخ شده و در نتيجه ارتقای سلامتي افراد جامعه می شود؛ همچنين افزايش دسترسي مردم به غذاي سالم، ارتقا و بهبود وضعيت سلامت عموم مردم را به همراه دارد.

پایان خبر