بازدید انجمن علمی بهداشت محيط ...

ejournal ejournal

1395-9-22

بازدید انجمن علمی بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي شيراز از مجموعه تصفيه آب شهرک صنعتی

انجمن علمي دانشجويي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشكي شيراز، از شهرک صنعتي آب باريک، بازديد کردند.

به گزارش "وب دا" در شیراز، قائم مقام معاون فرهنگي و امور دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، گفت: اين بازديد كه در قالب بازديدهاي انجمن هاي علمي دانشجويي صورت پذيرفت، شامل بازديد از شهرک صنعتي و تصفيه خانه فاضلاب شهرک آب باریک و یکی از كارخانه های كاغذسازی است.

دكتر "محمدرضا سمائی"، افزود: این كارخانه كاغذسازی، كه يكي از توليدي هاي ارزشمند منطقه از نظر حفظ محيط زيست است، وظيفه توليد ورق هاي مقوا از كاغذ و مقوا هاي بازيافتي برای توليد كارتن را بر عهده دارد.

 قائم مقام معاون فرهنگي و امور دانشجويي دانشگاه، ادامه داد: انجمن علمي بهداشت محيط، كه يكي از انجمن هاي موفق و پوياي دانشگاه است، همواره تلاش داشته با ارایه برنامه های كاربردی و بازديدهای سودمند علمی، با حركتی رو به جلو و مستمر، در مسير توليد علم گام بردارد.

او با اشاره به اين موضوع كه بازديدهاي علمي از وظایف و برنامه هاي اصلي انجمن هاي علمي دانشجويي است، اضافه کرد: در تقويم مصوب انجمن علمي دانشجويي بهداشت محيط براي سال جاري، چند بازديد ديگر هم، گنجانده شده است.

دکتر سمائی، بیان کرد: دانشگاه علوم پزشكي شيراز با داشتن بيش از 28 انجمن علمي دانشجويي در 10 دانشكده، از شعار وزارتي "هر دانشكده يک انجمن علمي"، سبقت گرفته است.

پایان خبر