نشریه الکترونیکی سیب - شماره 48
رانندگی ایمن
زهرا احرام پوش

مقدمه :

به نام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد


پیشرفت تکنولوژی، گسترش جوامع بشری و گستردگی ابزارهای مورد استفاده انسان به گونه ای است که نیاز به آموزش و چگونگی استفاده از ابزارها از ضروریات دنیای امروز شناخته شده است. پرواضح است که انسان فطرتاً کمال جو و عافیت طلب است و بنا به تشخیص و براساس بینش ها و اطلاعاتش همیشه سعی در دوری از خطر و عواقب منفی آن دارد. آمار تأسف بار و نگران کننده تصادفات و تلفات وسایل نقلیه زمینی در ایران که عمده علل آن را کارشناسان فن عوامل انسانی عنوان کردهاند می تواند نشانگر ضعف آموزش و فرهنگ صحیح رانندگی باشد. میزان بالای آمار تصادفات رانندگان بی سواد در کشور مؤید تأثیر آموزش و آگاهی در بروز حوادث است.

گرچه برخی علل انسانی تصادف ریشه در ناتوانی ها و نداشتن مهارت های فردی، مشکلات روحی و مسایل اجتماعی دارد اما پرواضح است که آگاهی رانندگان به موارد یاد شده و عواقب آن در پیشگیری از بروز بسیاری از حوادث مؤثر خواهد بود.تصادف نتیجه بی احتیاطی و ناآگاهی راننده از مقررات راهنمایی و رانندگی است

بررسی برخی علل تصادف:

چنانکه قبلاً گفته شد، اغلب حوادث رانندگی به دلیل عوامل انسانی رخ میدهد. در اینجا به طور خلاصه به چهار دسته عوامل مربوط به نقش علل انسانی در بروز تصادفات اشاره می کنیم.


نقص توانایی های طبیعی انسان

این دسته از نقایص، به دلایلی به طور طبیعی در افراد وجود دارد که می توان به مواردی مثل ضعف در بینایی، کور رنگی، شب کوری، کمبود زاویه دید، نقص عمق دید، خیرگی چشم، نداشتن هماهنگی در اعضای بدن، فقدان یک یا چند انگشت دست یا کوتاهی پا اشاره کرد.


نقص توانایی های اکتسابی

آشنایی نداشتن با شرایط راه (لغزنده بودن)، آشنایی نداشتن با وضعیت راه (مثل وظیفه راننده در پیچ)، رعایت نکردن حقوق دیگران در استفاده از راه، آشنانبودن با وسیله نقلیه و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از جمله این عوامل هستند. مهم تر از اینها عادات هایی به شرح زیر است:

1-      عادت به صحبت کردن با تلفن همراه هنگام رانندگی

2-      عادت به بغل کردن بچه در هنگام رانندگی

3-      عادت به تماشای مناظر یا وقایع بیرون از ماشین


رانندگی بد با ریشه های روحی و روانی

در این مورد با دو دسته راننده روبرو هستیم:

1-      رانندگانی که در اثر گرفتاری های رانندگی و اختلافات خانوادگی به ناراحتی های روحی موقتی دچار هستند. حاصل رانندگی این گروه توجه نکردن کامل به جلو و اطراف است.

2-      رانندگانی که اختلالات روانی دارند. نتیجه رانندگی این گروه، ارتکاب تخلف عمدی و فرصت طلبی یا تجاوز به حقوق دیگران،  جلب توجه کردن با ارتکاب اعمال خطر آفرین هنگام رانندگی است.

صفحه بعد

ماهنامه الکترونیکی سیب /آبان ماه 95

 
نسخه چاپی
تمامی حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به روابط عمومی دانشگاه است.
 
 
بازديدامروز:  3
کل بازديد:  710
بازدیدکنندگان برخط:  1